SKIPER- učinkovita prisilna naplata prihoda - LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Ucinkovita prisilna naplata prihoda

SKIPER- učinkovita prisilna naplata prihoda

Provedba postupaka prisilne naplate obuhvaća širok spektar radnji različite složenosti za čije je obavljanje potrebno uključiti više različitih ustrojstvenih jedinica unutar JLS, odnosno predvidjeti suradnju koja nadilazi uhodane radne aktivnosti i procese unutar postojećih organizacijskih rješenja i sistematizacije radnih mjesta.

Geografski položaj, gospodarska i turistička razvijenost te često nedostatni financijski i kadrovski kapaciteti samo su neki od čimbenika koji mogu biti od odlučnog utjecaja na uspješnu naplatu gradskih ili općinskih prihoda.

Uzimajući navedeno u obzir, kao i sve izgledniju opasnost od prekršajnih progona kako gradova i općina tako i izvršnih čelnika u njima, pripremili smo konzultantsku uslugu Skiper po mjeri koja će vam pomoći  u provedbi postupaka prisilne naplate kroz individualno i vašim specifičnim potrebama prilagođeno savjetovanje nadležnih službenika jedinica lokalne samouprave.

Skiper po mjeri je individualno savjetovanje prilagođeno pojedinim gradovima i općinama s ciljem definiranja radnji i aktivnosti potrebnih za prisilnu naplatu prihoda u njihovoj nadležnosti.

Ucinkovita prisilna naplata prihoda

Konzultantska usluga Skiper po mjeri podjeljena je u tri koraka koja vode do učinkovite prisline naplate prihoda:

SKIPER - RADIONICA 1. DAN

• Koordiniranje radnih aktivnosti 

• Pravne posljedice 

• Normativni okviri

• Nova zakonska rješenja 

• Provedbe ovrhe  u upravnom i građanskom postupku

• Učinak opomene

• Zastara

SKIPER - RADIONICA 2. DAN

• Izrada rješenja o ovrsi

• Paricijski rok

• Kamate

• Trošak postupka

• Uputa o pravnom lijeku 

• Ovršni postupak pred sudovima

SKIPER + DODATNA OPCIJA

• Analiza provedenih mjera i davanje daljnjih uputa za rad po isteku određenog razdoblja provođenja prisilne naplate

• Preporuka da se napravi 6 mjeseci nakon provedbe metode Skiper