Mrežna usluga NIPP NAVIGATOR - LIBUSOFT CICOM d.o.o.

Mrežna usluga NIPP NAVIGATOR

Nacionalna infrastruktura prostornih podataka je nacionalni registar izvora prostornih podataka koji čini prostorne podatke transparentnima i lakše dostupnima za sve korisnike te je dio Europske infrastrukture prostornih podataka prema EU INSPIRE direktivi (2007/2/EC). 

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka obvezuje jedinice lokalne područne i regionalne samouprave na dostavljanje podataka za upis u registar. Da biste to mogli potrebno je napraviti samo 3 koraka uz LC Mrežnu uslugu prostornih podataka za uključivanje u NIPP.

Imate li već SPI GIS + REGNEK i/ili GeoKOMIS to može znatno olakšati proces obrade i objave vaših podataka jer Mrežna usluga prostornih podataka za uključivanje u NIPP idealno funkcionira s ovim rješenjima. Nemate li LC aplikacije, za vas osim mrežnih usluga, imamo poseban paket u koji je uključena konzultantska usluga i pomoć u cijelom procesu uključivanja u NIPP. 

ZAKONSKA REGULATIVA:
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

 

Priprema prostornih podataka za NIPP čini se složena, ali ne mora biti. Uključite prostorne podatke u NIPP u 3 koraka:

1. KORAK

Pregled prostornih podatka i ocjena prihvatljivosti 

2. KORAK

Uspostava mrežne usluge i izrada metapodataka za uključivanje u NIPP

3. KORAK

Smještaj i održavanje mrežne usluge na LC infrastrukturi

Iskoristite smještaj na LC poslužiteljima, pružanje mrežnih usluga, naše znanje o pripremi podatka i izradi metapodataka i znatno uštedite na vremenu, opremi i sredstvima.