Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave od 1. siječnja 2022. godine koristit će ažurirane brojčane oznake u skladu s odredbama članka 65. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21) kojom Ministarstvo pravosuđa i uprave uspostavlja informacijski sustav e-Popis brojčanih oznaka.
Sukladno tome potrebno je u LC Uredskom poslovanju napraviti promjenu brojčanih oznaka prema sljedećoj uputi.

KORISNIČKE UPUTE – Promjena brojčane oznake stvaratelja