Objavili smo “Upute za otvaranje nove poslovne godine 2024.”. Riječ je o dokumentu u kojem je objašnjen cjelokupni postupak za otvaranje nove poslovne godine. Obuhvaća i potrebne predradnje te uvjete koji trebaju biti zadovoljeni kako bi se poslovna godina otvorila.

Dokument pronađite u zatvorenom dijelu našeg weba na poveznici 👉 Otvaranje nove poslovne godine 2024.