Slijedom smjernica ekonomske i fiskalne politike Ministarstvo financija raspisalo je upute za izradu proračuna JLP(R)S za novo proračunsko razdoblje.

Ono na što vam posebno ukazujemo vezano je za sadržaj vaših internih uputa prema dostavljenim uputama Ministarstva financija:

  •  definiranje unutar uputa, te odlukom o izvršenju raspisivanje procedure načina izmjena i dopuna financijskog plana proračunskih korisnika
  • obveza uključivanja viška/manjka proračunskih sredstava u proces planiranja
  • izmjenama odluke o izvršenju definiranje izmjena koje se odnose na projekcije proračuna
  • evidencija jamstava u okviru prihoda i rashoda, a ne kao do sada primitaka i izdataka
  • način evidencije „COVID“ zajmova isplaćenih jedinicama lokalne i područne (regionalne ) samouprave
  • planiranje sredstava pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u okviru plana za 2020.g.
  • najava izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uključivanje u planirane prihode sredstava fiskalnog izravnanja

Upute su vam dostupne na linku web stranice Ministarstva financija :

https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/upute-za-izradu-proracuna-jlp-r-s/205

O svemu detaljnije 16. listopada 2020. na Konzultantskom savjetovanju – Planiranje u sustavu proračuna za JLP(R)S i proračunske korisnike  INFORMACIJE I PRIJAVA