Objave

Grad Zaprešić pridružio se gradovima koji od sada svojim građanima nude usluge naše aplikacije LC Gradsko oko. Riječ je o aplikaciji pomoću koje mogu prijaviti nedostatak vezan uz komunalnu ili prometnu infrastrukturu, a koja će im ujedno omogućiti komunikaciju s osobama mjerodavnima za uklanjanje tih nedostataka. Sve to građani će moći nakon što preuzmu svoju aplikaciju na mobilne uređaje te se registriraju.

Kako točno funkcionira LC Gradsko oko

Građani putem LC Gradskog oka mogu na jednostavan način prijaviti nedostatak vezan primjerice uz nepropisno odbačen otpad na zelenoj površini, uništenje gradskog vlasništva, oštećenja na rasvjeti i slične probleme. Prijava nedostataka odvija se u svega nekoliko koraka – učitavanjem fotografije, navođenjem lokacije i upisivanjem kratkog opisa problema. Prijave se dostavljaju administratoru sustava koji će ih potom proslijediti odgovarajućoj mjerodavnoj službi. Građani će dobiti i povratnu informaciju o postupanju po svakoj prijavi.

“Kategorije prijava kvarova ili problema su nepropisno parkiranje, prometni znakovi, javna rasvjeta, semafori, zelene površine, dječja igrališta, a moguće je uputiti i pohvalu”, poručuju iz Grada Zaprešića. Svrha korištenja naše aplikacije LC Gradsko oko je pomaganje općinama, gradovima i županijama u održavanju komunalnog i prometnog reda, kao i učinkovitije i transparentnije djelovanje odgovornih službi i jedinica lokalne samouprave.