Objave

Libusoft Cicom potpisao je ugovore za izradu Strategije za upravljanje imovinom s gradovima Drnišom, Umagom i Samoborom. Novim partnerstvima nastavljen je tako niz projekata koje su naši stručnjaci izradili tijekom proteklih godina.

Naime, jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti Strategiju za upravljanje imovinom. Država ih na to nije obvezala izravno zakonom, no učinila je to posredno preko obvezujućih preporuka Državnog ureda za reviziju i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se odnosi na obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Cilj donošenja strategije upravljanja imovinom je osigurati učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu svake pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Strategije koje nas očekuju

LC je proteklih godina izradio strategije upravljanja imovinom za velike gradove Zagreb, Karlovac i Opatiju, te manje gradove Pregradu i Glinu. Prošle godine izradili smo strategije upravljanja imovinom za gradove Pazin i Svetu Nedelju, dok je ona za Grad Dubrovnik u završnoj fazi.

Pred nama su sada i tri nova izazova u prvoj polovici 2023. godine, tako da ćemo za Drniš, Umag i Samobor izraditi strategiju upravljanja imovinom za naredno sedmogodišnje razdoblje – od 2023. do 2030. godine. Iznimno smo zahvalni na dosad ukazanom povjerenju, jer ono svjedoči u prilog kvaliteti našeg rada.