Objave

Organizirali smo obuku za sve korisnike koji rade u aplikaciji Računovodstvo proračuna (147).  Cilj obuke je prikazati alate za pomoć u svakodnevnom radu s aplikacijom 147 te ukazati na najčešće greške u računovodstvenom evidentiranju. Obuka će se održati 16. listopada  putem ZOOM-a.

 

Vrijeme održavanja: 16. listopada 2023. od 9 sati i 30 minuta do 15 sati

Mjesto održavanja: ZOOM

Predavač: Marina Džalto

Sadržaj:

U sklopu aplikacije 147 postoje mali alati koji služe lakšem odrađivanju zadataka (alat za upravljanje stavkama temeljnice, alati za određena ažuriranja podataka, mogućnost unosa izuzeća konta za praćenje po poziciji, unos vrste dokumenta za praćenje na realizaciji, prijepis pozicije na plan proračunskih korisnika..). O tim alatima i radu u njima govorit ćemo na našoj obuci. Takođwer, ukazat ćemo na najčešće pogreške kod računovodstvenih evidentiranja (zatvaranje krive obveze po izvodima kod plaće, kontiranje dugotrajne imovine, kontiranje kredita…).

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 120,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: 

Sukladno rokovima za pripremu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana, Odjel računovodstvenih projekata LC-a za sve naše korisnike pripremio je upute za pripremu izvještaja iz aplikacije 147  Računovodstvo proračuna.

Upute možete pronaći OVDJE, a za pitanja vezana za tehničku podršku kod pripreme obrazaca slobodno se javite na mail info@spi.hr.

Sukladno rokovima za predaju financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika, Odjel računovodstvenih projekata LC-a za sve naše korisnike pripremio je upute za pripremu financijskih izvještaja iz aplikacije 147  Računovodstvo proračuna.

Upute možete pronaći OVDJE, a za pitanja vezana za tehničku podršku kod pripreme obrazaca slobodno se javite na mail info@spi.hr.

 

Sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna te proračunski i izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023., sastavljaju sljedeće financijske izvještaje:

  1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS
  2. Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE
  3. Bilješke

Pregled financijskih izvještaja i rokova za predaju putem aplikacije RKPFI po skupinama obveznika za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023.:

Upute o preuzimanju obrazaca iz SPI aplikacija te druge detalje o njihovom popunjavanju pronaći ćete klikom na poveznicu Baza znanja. U slučaju da niste registrirani korisnik zatvorenog dijela portala spi.hr u kojem se nalazi naša Baza znanja, molimo da se registrirate kako biste mogli preuzeti dokument.

Uvođenje eura za sobom je povuklo i niz zakonskih izmjena i promjena u načinu rada, a njima je između ostalog obuhvaćeno i donošenje proračuna, te plana za proračunsku godinu i projekcija za iduće dvije. U želji da doskočimo svim izazovima i omogućimo korisnicima daljnji kvalitetan rad zbog tih smo promjena nadogradili aplikaciju 147 – Računovodstvo proračuna.

Naime, Zakon o uvođenju eura propisuje da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti, koji se pripremaju u godini uoči uvođenja eura za naredne godine, sastavljaju, donose i objavljuju tako da se vrijednosti u njima iskazuju u eurima. S obzirom na to, LC je doradio aplikaciju 147 – Računovodstvo proračuna, tako da je u njoj omogućio izradu proračuna za 2023., te projekcije za 2024. i 2025. godinu u eurima.

Bolji izvještajni sustav i dvovalutni ispis

Reagirali smo i na uputu Ministarstva financija, u kojoj stoji da se prilikom izrade proračuna i financijskih planova moraju prikazati i podaci za plan tekuće i izvršenje prethodne godine. Tako smo doradili izvještajni sustav pa se, s ciljem kvalitetnije usporedivosti, ti podaci prilikom ispisivanja preračunavaju iz kuna u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije.

Važno je još za istaknuti da je u aplikaciji 147 omogućen i dvovalutni ispis sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja iz općeg dijela državnog proračuna čime je obuhvaćena zakonska obveza da se, tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja, vrijednosti u tim sažecima iskazuju i u kunama.