Objave

U Narodnim novinama broj 56/2023. objavljen je Pravilnik o izmjeni pravilnika o porezu na dohodak. Izmjena se odnosi na dodavanje novog primitka u prilogu 3. Primici/ obveze doprinosa JOPPD obrasca i to u dijelu Primici po osnovi radnog odnosa. Dodaje se nova oznaka 0014 – primici po osnovi plaće utvrđene na temelju rješenja Državnog inspektorata Republike Hrvatske, a  sukladno Zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada. Izmjene možete pogledati i ovdje.

U očekivanju još jednog Pravilnika

Ovih se dana očekuje i objava Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor. Pravilnikom se propisuje sadržaj obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti, ako ih na dan dospjelosti nije isplatio, te sadržaj obračuna isplaćene otpremnine odnosno naknade za neiskorišteni godišnji odmor.

U ovom dijelu novost se odnosi na zasebni obrazac za obračun isplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor. Više detalja o tome pronaći ćete nakon objave u Narodnim novinama. Izmjene na snagu stupaju osam dana od objave.