Objave

Cilj radionice je sudionike obučiti kako se samostalno obračunavaju bolovanja te kako napraviti ispravke kada dođu drugačije doznake. Namijenjena je za sve koji se bave ovom tematikom, a ne  samo za korisnike LC SPI aplikacija jer predavanjem obuhvaćamo veliki teoretsko-praktični dio.

Vrijeme održavanja: 25. listopada 2023. u trajanju od 09:30-14:30 sati

Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Remetinečka cesta 7, Zagreb

Predavači: Sadia Globan

Sadržaj: 

  • bolovanja – definicija, pravni okvir
  • osnovice
  • podjela i visine naknada
  • bolovanje na teret poslodavca
  • bolovanje na teret HZZO-a
  • primjeri kroz LC 150
  • ispravak obračuna zbog bolovanja

NAPOMENA:

Broj polaznika u Zagrebu je ograničen na 17. 

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – uživo iznosi po sudioniku 200,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 100,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: