Objave

U svibnju smo u sklopu LC edukacija za sve naše korisnike, ali i one koji to nisu, pripremili brojne zanimljive sadržaje. U novom setu obuka naši stručnjaci obuhvatili su, između ostalog, uredsko poslovanje, računovodstvo, kadrovske evidencije i još neka područja.

Posebice bismo izdvojili edukacije namijenjene čelnicima i pročelnicima koje će se odvijati na našoj dvodnevnoj Akademiji u Vodicama, ali i specijalistički seminar na temu procjene vrijednosti nekretnina u okviru kojeg smo ovaj put organizirali i panel raspravu kako biste što bolje razmijenili svoja iskustva te dobili odgovore na aktualna pitanja.

Sve edukacije, izuzev Akademije, održavat će se uživo u Zagrebu ili Splitu ili online. Pozivamo Vas da nam se pridružite te zahvaljujući bogatom znanju i iskustvu gostujućih i naših stručnjaka obogatite i vlastitom znanje.

Pregled edukacija pogledajte na niže navedenim poveznicama.

LC AKADEMIJA

AKADEMIJA ZA ČELNIKE I PROČELNIKE: Ograničenja, obveze i izazovi u upravljanju lokalnim jedinicama

LC SEMINAR

SPECIJALISTIČKI SEMINAR: Procjena vrijednosti nekretnina

LC EDUKACIJE

NAPREDNA OBUKA: Javna nabava – procesi u LC SPI sustavu

NAPREDNA OBUKA: Integrirani sustav Salda konti i glavna knjiga (proračunska)

NAPREDNA OBUKA: Urudžbiranje obračuna plaće, socijale, putnih naloga i obračuna te rješenja za godišnji

NAPREDNA OBUKA: Ispravak obračuna plaće i drugog dohotka

NAPREDNA OBUKA: Zaprimanje i slanje e-računa (likvidatura)

NAPREDNA OBUKA: Oporezive i neoporezive isplate zaposlenicima

NAPREDNA OBUKA: Mali alati u aplikaciji Računovodstvo proračuna i najčešće pogreške u računovodstvenom evidentiranju

NAPREDNA OBUKA: Godišnji odmori kroz kadrovsku evidenciju

Organizirali smo obuku na temu neoporezivih primitaka i pozivamo sve koji se bave obračunima i isplatama, kao i korisnike našeg SPI sustava, da nam se pridruže 16. travnja i educiraju se uz pomoć naših stručnjaka.

Cilj napredne obuke je sudionike upoznati sa svim informacijama vezanim uz rad s neoporezivim primicima.  Tako naši stručnjaci odgovaraju na pitanja kao što su: na što se sve odnose neoporezivi primici, kako se i do koje granice mogu isplatiti, što ne podliježe oporezivanju i što se može neoporezivo isplatiti do određenih iznosa prema Pravilniku o porezu na dohodak.  Na obuci će biti široko obuhvaćeni i teoretski i praktični dio posla koji se odnosi na neoporezive primitke.

Vrijeme i mjesto održavanja: 16. travnja 2024. u trajanju od 09:30-14:30 sati, u prostorijama Libusoft Cicoma, Remetinečka cesta 7, Zagreb

Predavač: Sadia Globan

Sadržaj: 

 • neoporezivi primitci definicija
 • podjele
 • načini obračuna
 • prava na primitke
 • ispravak obračuna krivih isplata

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – uživo iznosi po sudioniku 210,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 110,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam navedeni broj dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: 

  U želji da naši korisnici spremno dočekaju sve novosti u 2024. te da im osiguramo sve potrebne informacije za kvalitetno poslovanje i tijekom zimskih mjeseci na početku godine pripremili smo niz različitih i zanimljivih sadržaja. Riječ je o edukacijama koje se odnose na rad u našim aplikacijama, ali i edukacijama koje su namijenjene i onima koji još ne rade u SPI sustavu.

  Naši su stručnjaci tako obradili brojne teme od uredskog poslovanja, preko obračuna plaća i drugog dohotka do evidencije imovine i godišnjih financijskih izvještaja. Među njima je značajno za izdvojiti četiri konzultantska savjetovanja koja se odnose na specifikaciju nepovezanih uplata, vođenje upravih postupaka ZUP IT, izjavu o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva, ali i za JLP(R)S, njihove korisnike i korisnike državnog proračuna.

  Sve naše edukacije odvijat će se uživo u Zagrebu i Splitu ili pak online putem ZOOM aplikacije. Za svaku od edukacija predviđen je ograničen broj sudionika kako bi se zadržala kvaliteta predavanja i mogućnost interakcije sa svakim sudionikom, stoga se na vrijeme predbilježite za edukaciju koja će unaprijediti Vaše osobno poslovanje ili poslovanje Vašeg tima!

  Linkove s više informacija i prijavnice pronađite u nastavku.

  LC ŠKOLA

  LC ŠKOLA: Tečaj iz osnova proračunskog računovodstva

  LC STRUČNA SAVJETOVANJA

  KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Specifikacija nepovezanih uplata

  KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Vođenje upravnog postupka ZUP IT

  KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za JLPRS, proračunske korisnike JLPRS i proračunske korisnike državnog proračuna

  KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva

  LC EDUKACIJE

  NAPREDNA OBUKA: Evidencija dugotrajne imovine – procesi u LC SPI susatvu

  NAPREDNA OBUKA: Izrada i podešavanje Word predložaka za ispis rješenja/računa te predložaka i obrazaca uplatnica

  NAPREDNA OBUKA: Godišnji financijski izvještaji – priprema za kraj tekuće i početak iduće godine

  NAPREDNA OBUKA: Napredno korištenje uredskog poslovanja

  NAPREDNA OBUKA: Ispravak obračuna plaće i drugog dohotka

  NAPREDNA OBUKA: Priprema godišnjih izvještaja za profitne korisnike

  NAPREDNA OBUKA: Bolovanje na teret poslodavca i teret HZZO-a

  NAPREDNA OBUKA: Primjena KDX-ova u obračunu plaće i drugog dohotka

  Neke od edukacija odvijat će se u nekoliko navrata pa tako primjerice edukacije vezane uz uredsko poslovanje, nakon zakazanih termina u siječnju možete potražiti i u veljači i u ožujku. Sve detalje možete pronaći u našoj rubrici LC edukacije ili u Kalendaru na naslovnici www.spi.hr.

   

  Pred nama je velika porezna reforma koja sa sobom donosi izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima. U želji da našim korisnicima osiguramo sve potrebne uvjete za daljnji rad u skladu sa zakonskim izmjenama, uz implementacije novih verzija naših aplikacija, organizirali smo i niz naprednih obuka pod nazivom “Porezna reforma kroz obračun plaće i drugog dohotka”.

  Edukacije će se održavati u nekoliko gradova te online putem, a namijenjene su našim korisnicima koji rade u aplikacijama Obračun plaće i drugog dohotka i Naknade ovlaštenom predstavniku zgrade.

  Cilj edukacije je upoznati korisnike sa svim izmjenama zakona i pravilnika koji su obuhvaćeni najavljenom poreznom reformom čija primjena kreće od 1. siječnja 2024. godine, prilikom obračuna i isplate plaće i drugog dohotka. Na radionici ćemo prolaziti po izmjenama koje su napravljene u LC aplikacijama kako bismo pokazali novi način rada unosa podataka za poreznu karticu, poreznih stavaka po općinama i gradovima, te umanjenjima doprinosa u raznim slučajevima.

  Vrijeme i mjesto održavanja: 21. studenog 2023. (od 9,30 do 15 sati) u hotelu Antunović, Zagrebačka avenija 100a Zagreb

  Vrijeme i mjesto održavanja: 28. studenog 2023. (od 9,30 do 15 sati)  ZOOM   (prijave za obuku uživo u LC Zagreb popunjene su sa 7.11.)

  Vrijeme i mjesto održavanja: 30. studenog 2023. (od 9,30 do 15 sati) ZOO Hotel Osijek, Sjevernodravska obala bb, Osijek (obuka je popunjena s danom 28.11.)

  Vrijeme i mjesto održavanja: 7. prosinca 2023. (od 9,30 do 15 sati) hotel Split, Strožanačka 20, Podstrana (obuka je popunjena s danom 6.12.)

  Vrijeme i mjesto održavanja: 13. prosinca 2023. (od 9,30 do 15 sati) u Rijeci, Kampus Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 10 (Zgrada STEP RI, 1 kat)

  Vrijeme i mjesto održavanja: 14. prosinca 2023. (od 9,30 do 15 sati) Libusoft Cicom, Remetinečka 7, Zagreb i ZOOM

  Predavač: Karolina Labaš-Domišljanović

  Sadržaj: 

   Zakonski dio: Novosti u porezu na dohodak od 01.01.2024.

  • Osnovni osobni odbitak, promjena koeficijenata i izračuna
  • Promjena poreznih razreda
  • Obračun doprinosa iz plaće od 1.12.2023.
  • Umanjenje osnovice za MIO I stup
  • Razredi za umanjenje doprinosa i izračun
  • Primici na koje se odnosi umanjenje
  • JOPPD obrazac i izvještavanje

  Praktični dio: Prikazuje postupak i način rada u aplikaciji

  • Unos porezne kartice na zaposlenom
  • Promjena poreznih stavki po općinama i gradovima
  • Umanjenje doprinosa, rad kod više poslodavaca, nepuno radno vrijeme
  • Primici na koje se odnosi umanjenje doprinosa
  • Više isplata u mjesecu s obzirom na zakonske izmjene
  • Priprema JOPPD obrasca
  • Ispravci obračuna

  NAPOMENA:

  Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – uživo iznosi po sudioniku 200,00 eura+ PDV
  Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 100,00 eura + PDV

  Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 120,00 eura+ PDV
  Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV

  Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
  Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

  Mjesta u LC školi u Zagrebu u Remetinečkoj 7 su ograničena na 20 polaznika.

  Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr. Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

  PRIJAVNICA:


    

   Pripremili smo još jednu radionicu s ciljem da polaznike obučimo za napredno korištenje funkcionalnosti u aplikaciji 223 Uredsko poslovanje, vezano i nevezano za novu Uredbu o uredskom poslovanju. Obuka je namijenjena svim operaterima koji koriste 223 – zaposlenicima pisarnica i referentima po odjelima.

   Vrijeme održavanja: 21. studenog 2023. u trajanju od 10:00-14:00 sati

   Mjesto održavanja: ZOOM

   Predavači: Vedran Padovan

   Sadržaj: 

   • novosti i dorade, digitalni obrasci, PAG, interna prijemna knjiga, DMS, otprema pošte, spoj na MUP
   • dinamičko definiranje sadržaja dokumenata i korištenje predložaka u 223
   • korištenje dodatnih modula u 223 i osvrt na zakonske izmjene

   NAPOMENA:

   Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 120,00 eura+ PDV
   Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV

   Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
   Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

   Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

   Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

   PRIJAVNICA: 

    U želji da vam osiguramo edukacije uz koje ćete unaprijediti svoje poslovanje, naši su stručnjaci i ovaj mjesec pripremili niz različitih edukativnih sadržaja. Među njima je i veliki specijalistički seminar na temu upravljanja imovinom koji pripremamo za 15. lipnja. Na njemu ćemo govoriti o povezivanju zemljišnih knjiga i knjiga položenih ugovora, digitalnoj komunikaciji sa sudovima, nalozima i preporukama DUR-a, te izazovima s ošasnom imovinom i klasifikacijom imovine. Uz predavače LC-a, na seminaru će govoriti i sutkinja županijskog suda Zinka Bulka.

    Nekoliko dana kasnije bavimo se sasvim drugačijom tematikom. Na konzultantskom savjetovanju odgovaramo sva pitanja vezana uz specifikaciju nepovezanih uplata. Tako ćete, između ostalog, moći doznati što učiniti ako ste povezali sve nepovezane uplate a i dalje imate stanje pretplate na PKK ili primjerice što učiniti kada na drugom mirovinskom stupu na PKK imate stanje koje nije vidljivo na SNU? Sve odgovore na pitanja priprema naša stručnjakinja za 19. lipnja.

    Niz naprednih obuka

    U lipnju vas očekuje i niz naprednih obuka koje će se održati uživo u našim poslovnim centrima ili online, putem ZOOM-a. Za svaku od edukacija predviđen je ograničen broj sudionika kako bi se zadržala kvaliteta predavanja i mogućnost interakcije sa svakim sudionikom, stoga se na vrijeme predbilježite za edukaciju koja će unaprijediti Vaše osobno poslovanje ili poslovanje Vašeg tima!

    Linkove s više informacija i prijavnice pronađite u nastavku.

    SPECIJALISTIČKI SEMINAR: Nove/stare obveze i dileme lokalnih jedinica u području upravljanja imovinom

    KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Specifikacija nepovezanih uplata

    NAPREDNA OBUKA: Sustav praćenja i obrade naplate potraživanja

    NAPREDNA OBUKA: Poslovni procesi u sustavu riznice – od ideje do realizacije

    NAPREDNA OBUKA: Rezultati – izračun po izvorima, zakonska korekcija i raspodjela rezultata

    NAPREDNA OBUKA: Priprema polugodišnjih financijskih izvještaja

    NAPREDNA OBUKA: Usklađenje podataka između nadležnog proračuna i proračunskih korisnika

    U iduća dva mjeseca očekuju vas brojna događanja koja su pripremili naši stručnjaci iz različitih sektora. Uz brojne edukacije za naše klijente i korisnike, pripremamo i veliki LC Tech day. Riječ je o susretu IT stručnjaka unutar IN2 Grupe koji će se sastati 26. svibnja u Zagrebu. U našoj organizaciji, imat će priliku čuti brojna zanimljiva predavanja s različitim temama, razmijeniti iskustva te sudjelovati u radu dvije radionice iz područja DevOpsa-a i QA testiranja.

    Kad je pak o temama riječ dotaknut ćemo se, između ostalog, modela baze podataka za ubrzan razvoj, „Off the shelf“ BI-a  i primjene IOT-a, te korištenja specifičnih tehnologija kao što su HTML Canvas, Grafana, InfluxDB, Spring Boot i AWS Fargate. 

    Edukacije za klijente i korisnike

    Uz veliki interni događaj, tijekom kojeg ćemo educirati naše kolege i time pridonijeti i razvoju našeg znanja, pripremamo i dva velika događaja za naše klijente i korisnike. Riječ je o prvoj ovogodišnjoj Akademiji za čelnike i pročelnike te specijalističkom seminaru na temu “Procjena vrijednosti nekretnina i naknada za izvlaštenje u 2023.”

    Akademiju ćemo ovaj put održati u Zadru 24. i 25. svibnja, a obuhvatit ćemo petnaest tema iz različitih sektora poslovanja. Na predavanjima će govoriti naši, ali i gostujući stručnjaci, a kako je uobičajeno sudionici će imati priliku postavljati pitanja te međusobno razmjenjivati iskustva. Specijalistički seminar o procjeni vrijednosti nekretnina održat ćemo pak 19. svibnja i to u Zagrebu. Jedna od nezaobilaznih tema na seminaru bit će dakako i utjecaj inflacije na procjenu vrijednosti nekretnina.

    Dakako, u svibnju i lipnju očekuje vas još 11 različitih edukacija koje ćemo održati uživo u našim poslovnim centrima ili online, putem ZOOM-a. Za svaku od edukacija predviđen je ograničen broj sudionika kako bi se zadržala kvaliteta predavanja i mogućnost interakcije sa svakim sudionikom, stoga se na vrijeme predbilježite za edukaciju koja će unaprijediti Vaše osobno poslovanje ili poslovanje Vašeg tima!

    Linkove s više informacija i prijavnice pronađite u nastavku.

    AKADEMIJA ZA ČELNIKE I PROČELNIKE: Ograničenja, obveze i izazovi u upravljanju lokalnim jedinicama

    SPECIJALISTIČKI SEMINAR

    SPECIJALISTIČKI SEMINAR: Procjena vrijednosti nekretnina i naknada za izvlaštenja 2023.

    STRUČNA SAVJETOVANJA

    KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Specifikacija nepovezanih uplata

    NAPREDNE OBUKE

    NAPREDNA OBUKA: Integrirani sustav Salda konti i glavna knjiga (proračunska)

    NAPREDNA OBUKA: Mali alati u aplikaciji Računovodstvo proračuna i najčešće pogreške u računovodstvenom evidentiranju

    NAPREDNA OBUKA: Godišnji odmori kroz kadrovsku evidenciju i obračun plaće

    NAPREDNA OBUKA: Usklađenje i kontrola podataka kao priprema za što kvalitetniju i jednostavniju izradu financijskih izvještaja

    NAPREDNA OBUKA: Sustav praćenja i naplate obrade potraživanja 

    NAPREDNA OBUKA: Poslovni procesi u sustavu riznice – od ideje do realizacije 

    NAPREDNA OBUKA: Rezultati – izračun po izvorima, zakonska korekcija i raspodjela rezultata

    NAPREDNA OBUKA: Priprema polugodišnjih financijskih izvještaja

    NAPREDNA OBUKA: Usklađenje podataka između nadležnog proračuna i proračunskih korisnika

    Koordinacija grado/načelnika, 17. po redu, održat će se 19. travnja 2023. u hotelu Park Plaza Histria u Puli, a okupit će vodeće ljude s područja Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Skup je to koji su čelnici jedinica lokalne samouprave prepoznali kao jedinstvenu priliku da na jednom mjestu, u društvu kolega i kompetentnih stručnjaka, razmijene mišljenja o najaktualnijim temama s kojima se susreću u svom svakodnevnom radu.

    Organizatori ovog sad već tradicionalnog događaja, tvrtka LIBUSOFT CICOM i UDRUGA GRADOVA, i ovaj su put pripremili bogat program s iznimno zanimljivim temama čije spoznavanje će pridonijeti kvalitetnijem poslovanju jedinica lokalne samouprave. Prezentirat će ih stručnjaci iz različitih domena kojima će sudionici Koordinacije imati priliku i postaviti dodatna pitanja.

    Teme Koordinacije:

    • Od pisarnice do korisničkog pretinca – nova Uredba o uredskom poslovanju
    • Kako dobiti NIAS autentifikaciju i ostvariti puni potencijal e-Usluga
    • Kako JLS-ovi mogu iskoristiti puni potencijal digitalizacije
    • Skrivene opasnosti novog Naputka o transparentnosti potrošnje na eSavjetovanju
    • Aktualne novine u javnoj nabavi te sprečavanje nepravilnosti i prijevara
    • Kako sustav unutarnjih kontrola utječe na fiskalnu održivost proračuna
    • Kako povećati plaće službenicima?
    • Geopodatci – savršen izvor za povećanje prihoda
    • Moramo li baš bezuvjetno prihvatiti sve naloge i preporuke Državnog ureda za reviziju

    Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem niže navedene online prijavnice do 11. travnja 2023. Sudjelovanje na Koordinaciji je besplatno.

    PRIJAVNICA:

      

     Za sve korisnike LC SPI programa pripremili smo naprednu obuku koja ima za cilj educirati polaznike o planiranju, realizaciji i obračunu godišnjih odmora u aplikaciji Kadrovska evidencija i izradu obračuna plaće s godišnjim odmorima, isplatu regresa i neiskorištenog godišnjeg odmora u LC Obračunu plaće i naknade.

     Vrijeme održavanja: 23. svibnja 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

     Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Remetinečka cesta 7, Zagreb

     Predavač: Josipa Mikelić

     Sadržaj: 

     • Određivanje trajanja godišnjeg odmora
     • Rok stjecanja prava na godišnji odmor
     • Odricanje prava na godišnji odmor
     • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
     • Raspored korištenja godišnjeg odmora
     • Raspored korištenja u slučaju više radnih odnosa tijekom godine
     • Naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
     • Obračun godišnjeg odmora kroz aplikaciju Kadrovska evidencija
     • Popunjavanje uvjeta za obračun godišnjeg odmora
     • Unos i obračun godišnjeg odmora
     • Ispis rješenja za godišnji odmor
     • Planiranje i realizacija godišnjeg odmora
     • Vrste primanja, prosjek
     • Obračun godišnjeg odmora
     • Obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor
     • Regres
     • Pitanja i odgovori

     NAPOMENA:

     Broj polaznika je ograničen na 17.

     Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – uživo iznosi po sudioniku 200,00 eura+ PDV
     Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 100,00 eura + PDV

     Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
     Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

     Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

     Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

     PRIJAVNICA: