Objave

Cilj radionice je prezentirati korisnicima kako kroz LC SPI sustav evidentirati plan nabave te izmjene i dopune istoga, kako voditi evidenciju jednostavne nabave – kreiranje narudžbenica i postupaka nabave koji za rezultat ima sklapanje ugovora. Osim toga biti će prezentirana i mogućnost izrade i verifikacije zahtjeve za nabavom koji u konačnici rezultiraju narudžbenicom/ugovorom. Namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva.

Vrijeme održavanja: 30. listopada 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: ZOOM

Predavačica: Nikolina Justić

Sadržaj: 

 • unos plana nabave te izrada izmjena i dopuna plana nabave, praćenje realizacije plana nabave
 • evidencija jednostavne nabave – kreiranje narudžbenica
 • evidentiranje postupaka nabave
 • proces izrade i verifikacije zahtjeva za nabavom čiji je krajnji rezultat narudžbenica/ugovor
 • praćenje realizacije po narudžbenicama
 • izvještajni sustav (mogućnost priprema podataka za statistički izvještaj o javnoj nabavi)

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 120,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: 

Kakav pristup trebate zauzeti pri izradi sadržaja dokumentacije o nabavi, što trebate znati o podugovaranju, ali i kakve su prakse prilikom izrade dokumentacije te ocjenjivanja Države komisije za kontrolu postupka javne nabave i Visokog upravnog suda RH? To su samo neka od pitanja na koja odgovaraju naši i gostujući stručnjaci na Usavršavanju u području javne nabave, edukaciji koja će se održati u zagrebačkom hotelu Antunović 27. rujna.

Edukacija će trajati od 8 sati i 30 minuta do 16. sati i 15 minuta i prilika je polaznicima, ne samo za usvajanje znanja i razmjenu iskustva nego i za prikupljanje dodatnih bodova kako bi mogli obnoviti certifikate. Sudjelovanjem se stječe osam bodova.

Detalje o temama koje će obraditi naši stručnjaci, Zvonimir Jukić iz DKOM-a i LC-ova konzultantica Nataša Opačić, možete potražiti na 👉poveznici

Usavršavanje u javnoj nabavi održava se u okviru ovogodišnje Konferencije Panorama 2023. Pozivamo vas da pogledate što smo još sve pripremili 👉 na Panorami te da nam se pridružite.

 

Stručnjaci Libusoft Cicoma za 4. travnja 2023. pripremili su predavanje iz usavršavanja u području javne nabave, a polaznici će tijekom njega imati priliku dobiti informacije o svim novostima iz javne nabave te sagledati najnoviju praksu DKOM-a i VUS-a. Predavanje će se održati u zagrebačkom hotelu Antunović i trajat će osam nastavnih sati, od 8 sati i 30 minuta do 16 sati i 15 minuta.

Stručnjaci iz javne nabave Nataša Opačić i Zvonimir Jukić tijekom osmosatnog rad as polaznicima obuhvatit će utjecaj uvođenja eura na javnu nabavu, mjere ograničenja, ugovore, promjenjivost cijena i primjenu zaključka Vlade RH, novosti iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi te najčešće pogreške obuhvaćajući i one u izradi DON-a.

Iskoristite priliku i svladajte LC-ov osmosatni program usavršavanja pod nazivom “Novosti u javnoj nabavi uz najnoviju praksu DKOM-a i VUS-a” i produžite certifikat!

Vrijeme održavanja: 4. travnja 2023.

Mjesto održavanja: hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a, Zagreb

Predavači: Nataša Opačić i Zvonimir Jukić

Program rada: 

08:30 – 09:00 Registracija polaznika
09:00 – 10:30

(2 nastavna sata)

Utjecaj uvođenja eura na javnu nabavu

·         preporuke za izradu DoN-a

·         izrazito niska cijena

·         oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

·         ažurirani popratni dokumenti i postupanje Naručitelja

10:30 – 10:45 Stanka
10:45 – 11:30

(1 nastavni sat)

Mjere ograničavanja s obzirom na djelovanje Rusije kojim se destabilizira stanje u Ukrajini prema Uredbi Vijeća EU

 • primjer navoda u DoN-u sa primjerima iz prakse
 • primjer izjave o nepostojanju osnove za zabranu dodjele ugovora o javnoj nabavi

 

11:30 – 12:15

(1 nastavni sat)

Ugovori o javnoj nabavi radova, promjenjivost cijena i primjena zaključka Vlade RH

·         primjeri iz prakse sa dozvoljenim izmjenama ugovora

12:15 – 13:00 Stanka
13:00 – 13:45

(1 nastavni sat)

Novine koje je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

·         Rok mirovanja

·         Rok za sklapanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma

·         Izjavljivanje žalbe

·         Izvješćivanje odabranog ponuditelja i natjecatelja

·         Postupanje naručitelja u vezi sa žalbom na dokumentaciju o nabavi

·         Postupanje s neurednom žalbom

·         Sprječavanje nastavka postupka javne nabave ili nastanka ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma

·         Usmena rasprava

·         Naknada za pokretanje žalbenog postupka

13:45 – 14:30

(1 nastavni sat)

Najčešće pogreške u izradi DON-a

·         Tehničke specifikacije

·         Oslanjanje i podugovaranje

·         ENP

·         Praktični primjeri iz prakse DKOM-a i VUS RH

14:30 – 14:45 Stanka
14:45 – 16:15

(2 nastavna sata)

Najčešće pogreške pri pregledu i ocjeni ponuda

 • Greške u izradi zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • Provjera razloga isključenja
 • Provjera uvjeta sposobnosti
 • Utvrđivanje niske cijene ponude
 • Donošenje pojedinih odluka u postupku javne nabave (odabir/poništenje)
 • Praktični primjeri iz prakse DKOM-a i VUS RH

 

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na edukaciji po sudioniku iznosi – 150,00 eura (oslobođeno od obračuna PDV-a temeljem članka 39., st. 1 Zakona o porezu na dodanu vrijednost i čl. 58. st. 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost).

Uplate  na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, a potvrdu o uplati molimo pošaljite na e-mail prodaja@spi.hr.
Pod model plaćanja navesti 00 41348-OIB korisnika.

Postojeći LC korisnici kotizaciju mogu uplatiti i nakon održanog savjetovanja.
Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na adresu: fakturiranje@spi.hr

S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

U cijenu napredne obuke/seminara/radionice uključeni su radni materijali i prigodna zakuska.

PRIJAVNICA:

 

Što sve donose novi zakonski propisi i kako njihove zahtjeve na najbolji način uklopiti u praktičan rad, te kako prevladati izazove koji opterećuju i otežavaju rad jedinica lokalne samouprave teme su kojima su se tijekom dvodnevne Akademije za čelnike i pročelnike u Osijeku bavili naši konzultanti.

Među brojnim novinama daleko najveće zanimanje iskazano je za novu Uredbu o uredskom poslovanju, koja je uvjerljivo najveći izazov s kojim se od svog osnutka susreću jedinice lokalne samouprave. Polaznici Akademije upućeni su u obveze s kojima će se od sada morati nositi, a na praktičnim primjerima prikazan im je utjecaj nove Uredbe na sve elemente poslovanja. Također, naši su stručnjaci pritom istaknuli  dobrobiti koje zaposlenicima lokalne samouprave donosi digitalizacija.

S velikim zanimanjem praćeno je i izlaganje vezano uz uvođenje eura tijekom kojeg su mogli doznati koje je korake nužno poduzeti kako bi prevladali brojne izazove i kako bi spremno dočekali godinu nove valute. Pritom smo se posebno osvrnuli na sam prijelaz, preračunavanje i zaokruživanje iznosa te na način na koji će morati izrađivati popratne dokumente.

Rješenja za javnu nabavu i naplatu prihoda

Polaznicima Akademije predstavljene su i novosti u području socijalne skrbi, koje će također od početka iduće godine značajno utjecati na dodatno administrativno i financijsko opterećenje jedinica lokalne samouprave, a riječi je bilo i o novostima iz proračunskog računovodstva.

Stručnjaci LC-a otkrili su i kako izbjeći najčešće pogreške naručitelja pri javnoj nabavi, a savjetovali su i kako značajno pojednostaviti postupke jednostavne nabave s obzirom na činjenicu da upravo oni predstavljaju uvjerljivo najveći udio u ukupnom postupku javne nabave.

Posebno zanimanje izazvale su teme vezane uz upravljanje imovinom te naplata i otpis gradskih i općinskih prihoda. Razlog za to je činjenica da na probleme u tim područjima učestalo ukazuje Državni ured za reviziju, a da su lokalne jedinice te koje moraju iznaći rješenja.

Kako zadržati i privući zaposlenike?

Na kraju, važno je za istaknuti da je u posljednje vrijeme primijećen novi izazov s kojim se susreću jedinice lokalne samouprave. Riječ je o odljevu kadrova što je tema kojoj su se naši stručnjaci posebno posvetili. Pritom su lokalne čelnike savjetovali o najboljim načinima zadržavanja kvalitetnih kadrova i pridobivanja novih.

I nakon Akademije za čelnike i pročelnike, LC-ovi stručnjaci i dalje su na raspolaganju svim korisnicima, a dakako njihove savjete na predstojećim akademijama i seminarima mogu potražiti i svi budući klijenti. Jedan od značajnih događaja koje organiziramo već krajem ovog mjeseca je i specijalistički seminar „Cjelovit prikaz uredskog poslovanja prema Uredbi o uredskom“. Uz seminar o Uredskom pripremamo i niz drugih edukacija, koje možete pronaći na našoj internetskoj stranici u kategoriji LC edukacije. Poslujte uz LC i budite i vi #korak ispred.