Objave

Za kraj mjeseca pripremili smo edukaciju za sve poslodavce koji isplaćuju plaće na temelju pravomoćnih sudskih presuda i izvansudskih nagodbi. Edukacijom će biti obuhvaćena pojašnjenja niza važnih propisa te načini postupanja u navedenim situacijama. Cilj savjetovanja je obučiti polaznike posebnostima isplate plaće po sudskoj presudi odnosno izvansudskoj nagodbi te samom obračunu u LC aplikacijama.

Vrijeme održavanja: 28. veljače 2023,u trajanju od 09:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: LC Zagreb, Remetinečka cesta 7, 10020 Zagreb

Predavačica: Fani Ptiček

Sadržaj:

 • Propisi
 • Pravila pri oporezivanju kod sudskih presuda
 • Postupanje poslodavca po pravomoćnoj sudskoj presudi
 • Propisi kod sudske prakse
 • Obračun poreza na dohodak kod sudske prakse
 • Obračun doprinosa kod sudske presude
 • Zatezne kamate
 • Nadoknada parničnih troškova
 • JOPPD
 • Izvansudska nagodba
 • Procedura u LC aplikacijama
 • Primjer izvansudske nagodbe
 • Primjer sudske presude
 • Doprinosi i stope doprinosa
 • Porez i porezni razredi
 • Izračun prosječne porezne stope
 • Postavljanje parametara sudske presude u LC aplikacijama te obračun i izrada JOPPD
 • Obračun kamata

NAPOMENA: 

Broj sudionika je ograničen na 17.

Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – uživo iznosi po sudioniku 220,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 110,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jedan „polaznik/dan“ mjesečno na svakih 1.330,00 eura iznosa za mjesečno održavanje.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA:


  Korisnicima programa SPI/Obračun plaća i drugog dohotka pripremili smo obuku “Godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće u godini”. Cilj radionice je educirati korisnike kako napraviti godišnji obračun poreza na dohodak u programu SPI/Obračun plaća i drugog dohotka.

  Namijenjena je svim korisnicima programa SPI/Obračun plaća i drugog dohotka.

  Datumi održavanja: 17. 11.2022. (Zagreb), 22.11.2022. (Zagreb), 25.11.2022. (ZOOM), 29.11.2022. (Split – prijave zatvorene sa 16.11.) i 30. 11. 2022. (Zagreb)

  Vrijeme održavanja: 09:30 h – 15:00 h

  Mjesto održavanja Zagreb: Libusoft Cicom d.o.o., Remetinečka cesta 7, 10020, Zagreb

  Predavač: Fani Ptiček

  Mjesto održavanja Split: Libusoft Cicom d.o.o., Lička 4, Split

  Predavač: Neda Aviani

  Sadržaj:

  Zakonski dio
  1. Obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada i sastavljanje konačnog obračuna poreza pri zadnjoj isplati plaće
  2. Tko je obavezan podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak
  3. Kome je u interesu podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak
  4. Tko je obavezan sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće
  5. Za koga poslodavac nije obvezan sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće

  Praktični dio
  6. Sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće kroz praktične vježbe na računalu
  7. Kako kontrolirati izvješća nakon konačnog obračuna poreza pri zadnjoj isplati plaće u godini
  8. Konačni obračun poreza u JOPPD obrascu
  9. Pitanja i odgovori

  NAPOMENA: 

  Cijena za sudjelovanje uživo iznosi 1.500,00 kn + PDV po sudioniku.
  Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku uživo iznosi 750,00 kn + PDV

  Cijena za sudjelovanje ONLINE iznosi 900,00 kn + PDV po sudioniku.
  Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku ONLINE iznosi 450,00 kn + PDV

  Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja. Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

  Ukoliko je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.
  S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
  – u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
  – u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.
  U cijenu su uključeni radni materijali .

  Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.
  LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

  PRIJAVNICA