Objave

Hrvatska narodna banka te druge banke u Hrvatskoj promijenile su način prikaza tečajne liste, što je dovelo do određenih izazova i u radu s našim programima. Kako bismo im doskočili, u Libusoft Cicomu smo poduzeli korake koji će našim korisnicima i nadalje osiguravati neometan rad.

Naime, prema najnovijim prikazu tečajne liste, umjesto dosadašnjeg načina koji je prikazivao koliko je jedinica domaće valute (tada kune) potrebno za jednu ili 100 jedinica strane valute sada se prikazuje obrnuto. Tako sada imamo prikaz koliko je jedinica strane valute potrebno za jednu jedinicu domaće (sada eura).

 

Što je potrebno učiniti?

Budući da je programski kod u našim programima predviđen za rad s tečajevima prikazanim na raniji način, da bi programi i dalje ispravno radili potrebno je preračunati tečaj prikazan na tečajnoj listi tj. izračunati njegovu recipročnu vrijednost (napraviti dijeljenje 1/prikazani tečaj) i dobiveni rezultat zapisati u tečajnu listu u LC programima.

PRIMJER: Na slici je prikazan tečaj CHF na dan 20.1.2023. Tečaj iznosi 0,9921. U program je potrebno zapisati recipročnu vrijednost 1,00796 (1/0,9921=1,00796) Tečaj upisan u LC programe u iznosu prikazanom na tečajnoj listi rezultirat će krivim izračunom deviznih iznosa.

Uskoro nove dorade

Uskoro ćemo izdati ‘hot fix’ verzije 6.70.05.00. u kojem ćemo na ekranu za unos tečaja otvoriti posebno “lokalno” s mogućnošću upisa tečaja s tečajne liste HNB-a, a program će sam podijeliti 1/upisani iznos i upisati rezultat u ranije postojeće polje tečaja.

U sljedećim verzijama problem ćemo riješiti na sustavan način.

 

Ušli smo u godinu nove valute i posljednjih dana sve snage zajedno s našim korisnicima usmjerili smo na postizanje kvalitetnog i bezbrižnog poslovanja. No, svemu tome prethodio je veliki posao. Pripreme za ulazak u godinu eura odvijale su se u dvije faze.

Prvo smo odradili izmjene u programima važne za dvojni iskaz na dokumentima. Najveći dio posla odnosio se na prilagodbu Word predložaka za račune i rješenja, kao i na prilagodbu predložaka za uplatnice. S ciljem da naši korisnici suvereno ovladaju radom s predlošcima tijekom ljeta smo održali brojne radionice i webinare, a uz njih smo osigurali pisane i video upute te osmo otvorili kontakt e-mail adresu kako bismo korisnicima bili što više dostupni. Prvi dio uspješno smo odradili do 5. rujna kada je krenula faza prijelaza na euro.

U fazi prijelaza na euro napravili smo dorade procedura za otvaranje godine i prijenos početnog stanja kako bi se mogli preračunati kunski iznosi iz baze 2022. godine u eurske te kako bi ih se tako preračunate moglo spremiti u bazu 2023. godine.  Situacija je to koju imamo i inače, jer na prijelazu godine moramo raditi u dvije godine. Ovaj put to je ipak bilo nešto drugačije jer je prošla godina bila u kunama, a ova je u eurima. U skladu s tim izazovi su nam i dalje nešto veći, no vjerujemo da ćemo ih zajedničkim snagama brzo svladati.

Euro kutak i Euro bilježnica

S ciljem što boljeg informiranja naših korisnika, redovito sve informacije objavljujemo na našim društvenim mrežama te na našoj web stranici. Savjete naših stručnjaka vezane uz rad u aplikacijama te rad s eurom uvijek možete potražiti na našem otvorenom dijelu portala u rubrici Aktualno za korisnike. Ondje možete pronaći i vijesti vezane uz različite upute koje se nalaze u zatvorenom dijelu portala u Euro kutku.

Podsjetimo, Euro kutak osmislili smo s ciljem da osiguramo sve informacije vezane uz euro na jednom mjestu. Uz brojne pisane i video upute, zakonske propise i različite druge informacije, ondje smo objavili i Euro bilježnicu – priručnik koji sadrži detaljne upute za rad u aplikacijama SPI sustava na prijelazu u godinu nove valute. Registracijom na naš zatvoreni dio portala možete preuzeti taj dokument u kojem ćete između ostalog pronaći sve korake koje trebate poduzeti kako biste uspješno prešli na poslovanje s eurom kroz SPI sustav, rješenja za sve specifične situacije prilikom otvaranja nove poslove godine, te odgovore na brojna druga pitanja poput onih vezanih uz ispisivanje “izvještaja kroz godine”.

Zajedno u godini nove valute

Kako je druga faza prijelaza na euro još uvijek u tijeku, posebice u sadašnjem razdoblju isplata plaća, koje ovaj put poslodavci zaposlenicima isplaćuju u eurima, a ne kunama i dalje nastavljamo veliki posao prilagodbe. Do sada su u njemu sudjelovali deseci naših zaposlenika iz različitih odjela – od programera i instruktora preko konzultanata i implementatora do naše info podrške.

I dalje stojimo na raspolaganju svim svojim korisnicima te ih pozivamo da nas prate na svim kanalima informiranja koje smo naveli, ali da nam se i bez zadrške obrate za pomoć u slučaju da im je potrebna putem telefonskih kontakta ali i e-mail adrese info@spi.hr. Također vas još jednom pozivamo da se registrirate na zatvoreni dio našeg portala te da ondje preuzmete svoj primjerak Euro bilježnice.

Ujedno, svim korisnicima želimo zahvaliti na ukazanom povjerenju u naše proizvode i usluge.

Naš tim stručnjaka iz Odjela za razvoj i implementacije sastavio je Euro bilježnicu. Riječ je o dokumentu koji sadrži detaljne upute za rad u aplikacijama SPI sustava na prijelazu u godinu nove valute.

Euro bilježnica namijenjena je svim korisnicima SPI sustava i pomoći će im ne samo u korištenju aplikacija već i u rješavanju eventualnih izazova na koje mogu naići.

Euro bilježnicu objavili smo na zatvorenom dijelu našeg portala, u rubrici posvećenoj uvođenju eura – EURO KUTAK

Podsjetimo, ondje možete pronaći i druge sadržaje koji se odnose na rad u aplikacijama, a vezani su uz euro. Uz to ondje ćete pronaći i obvezujuće zakone te materijale s LC-ovih radionica.

 

 

Uvođenje eura za sobom je povuklo i niz zakonskih izmjena i promjena u načinu rada, a njima je između ostalog obuhvaćeno i donošenje proračuna, te plana za proračunsku godinu i projekcija za iduće dvije. U želji da doskočimo svim izazovima i omogućimo korisnicima daljnji kvalitetan rad zbog tih smo promjena nadogradili aplikaciju 147 – Računovodstvo proračuna.

Naime, Zakon o uvođenju eura propisuje da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti, koji se pripremaju u godini uoči uvođenja eura za naredne godine, sastavljaju, donose i objavljuju tako da se vrijednosti u njima iskazuju u eurima. S obzirom na to, LC je doradio aplikaciju 147 – Računovodstvo proračuna, tako da je u njoj omogućio izradu proračuna za 2023., te projekcije za 2024. i 2025. godinu u eurima.

Bolji izvještajni sustav i dvovalutni ispis

Reagirali smo i na uputu Ministarstva financija, u kojoj stoji da se prilikom izrade proračuna i financijskih planova moraju prikazati i podaci za plan tekuće i izvršenje prethodne godine. Tako smo doradili izvještajni sustav pa se, s ciljem kvalitetnije usporedivosti, ti podaci prilikom ispisivanja preračunavaju iz kuna u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije.

Važno je još za istaknuti da je u aplikaciji 147 omogućen i dvovalutni ispis sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja iz općeg dijela državnog proračuna čime je obuhvaćena zakonska obveza da se, tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja, vrijednosti u tim sažecima iskazuju i u kunama.