Objave

Stručnjaci LC-a za vas su pripremili i prvo ovogodišnju edukaciju iz osnova proračunskog računovodstva. Trajat će tri dana, a tijekom njih naučiti ćete sve što trebate znati o osnovama proračunskog računovodstva. Edukacija obuhvaća normativni okvir unutar kojeg se radi, evidencije u proračunskom računovodstvu te potrebno znanje vezano uz financijske izvještaje.

Datum održavanja: 14. veljače 2024., 15. veljače 2024. i 16. veljače 2024.
Vrijeme održavanja: svakog dana od 09:30 h do 15:00 h
Radionica će se održavati na lokaciji:  Libusoft Cicom d.o.o., Remetinečka cesta 7, 10020, Zagreb

Predavač: Maja Štargl Ugljar

Sadržaj po danima:

I. DAN (od 09:30 h – 15:00 h s pauzom od 12:00 – 12:45 h)

Predstavljanje normativnog okvira
• Zakon o proračunu i pripadajući pravilnici
• Važnost proračunskih klasifikacija u konsolidiranom procesu planiranja, izvršavanja i računovodstvenog evidentiranja
• Proračunsko planiranje
• Položaj proračunskog korisnika i utjecaj na konsolidirani plan proračuna
• Proračunsko računovodstvo
– Općenito o računovodstvu
– Temeljne odredbe i načela proračunskog računovodstva
– Primjena modificiranog načela nastanka događaja

II. DAN (od 09:30 h – 15:00 h s pauzom od 12:00 – 12:45 h)

Evidencije u proračunskom računovodstvu
• Primjeri knjiženja poslovnih događaja kroz razrede računskog plana s praktičnim primjerima
• Blagajničko poslovanje
• Evidentiranje projekata financiranih iz fondova EU
• Popis imovine i računovodstveno evidentiranje

III. DAN (od 09:30 h – 15:00 h s pauzom od 12:00 – 12:45 h)

Financijski izvještaji u sustavu proračunskog računovodstva
• Zaključak godine u proračunskom računovodstvu
• Evidencije rezultata prema proračunskoj klasifikaciji izvori financiranja
• Zakonska korekcija rezultata i računovodstveno evidentiranje
• Raspodjela rezultata, donošenje odluke o raspodjeli rezultata i računovodstveno evidentiranje odluke
• Popunjavanje obrazaca financijskih izvještaja i izrada Bilješki

Završni test, ponavljanje gradiva

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje u LC školi iznosi po sudioniku  280,00 eura + PDV.
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi  230,00 eura + PDV

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail: fakturiranje@spi.hr.

U cijenu su uključeni radni materijali. Broj sudionika je ograničen na 10 osoba, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

Prijave su zatvorene s 29. siječnjem u 14 sati!

U Libusoft Cicomu pripremili smo konzultantsko savjetovanje na temu fiskalne odgovornosti namijenjeno svim trgovačkim društvima u vlasništvu RH i (ili) jedne ili više jedinica lokalne (regionalne) samouprave. Cilj edukacije je prezentiranje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti te potrebnih procedura. Također, polaznici će imati prigodu vidjeti primjere popunjavanja, odgovora na pitanja iz Upitnika i prezentiranje plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti.

Vrijeme održavanja: 8. ožujka 2024., u trajanju od 09:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: ZOOM

Predavačica: Mirela Crndić

Sadržaj: 

Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
• Obveznici predaje i rokovi predaje
• Sastavni dijelovi Izjave
Sustav unutarnjih kontrola
Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu
• Odgovaranje na pitanja po područjima Upitnika

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – online iznosi po sudioniku 150,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 75,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA:

  Konzultantsko savjetovanje organizirali smo za 29. veljače i održat će se u prostorijama LC-a u Zagrebu. Cilj je objasniti svrhu SNU aplikacije, pokazati im kako se analiziraju podaci u SNU i PKK te kako se radi obrazac SNU za pojedine slučajeve. Namijenjena je korisnicima e-porezne, osobama koje rade na usklađenju podataka poslanih JOPPD obrazaca i nepovezanih uplata.

  Vrijeme edukacije: 29. veljače 2024., od 9,30 do 15 sati 

  Mjesto edukacije: LC Zagreb, Remetinečka cesta 7, Zagreb

  Predavač: Sadia Globan

  Sadržaj edukacije: 

  • JOPPD i evidentiranje zaduženja
  • način plaćanja obveza temeljem JOPPD-a
  • E- porezna
   a. Pregled poslanih obrazaca
   b. PKK
  • SNU
   a. Nepovezane uplate
   b. Obrasci JOPPD
  • analiza PKK te pregled poslanih obrazaca
  • JOPPD MIO II
  • specifikacija rasporeda uplata
   a. Ispravak oznake izvješća unutar iste vrste prihoda (1)
   b. Ispravak OIB-a unutar iste vrste prihoda (2)
   c. Promjene vrste prihoda ili općine iste vrste prihoda uz moguću promjenu oznake izvješća (3)
   d. Povrat preplaćenih iznosa obveznika (4)
   e. Zatvaranje naplaćenih kamata (5)
  • provjera stanja SNU obrasca
  • pitanja i odgovori

  NAPOMENA 

  Cijena za sudjelovanje na konzultantskoj radionici – iznosi po sudioniku 230,00 eura+ PDV
  Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 115,00 eura + PDV

  Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

  Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

  Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

  PRIJAVA 

   Kako se kvalitetno pripremiti za izradu godišnjih financijskih izvjetaja? Pitanje je to na koje odgovaramo na obuci koju smo pripremili za profitne korisnike. Obuka će se održati 16. veljače putem ZOOM-a, a obuhvatit će sve potrebno znanje koje proizlazi iz zakona.

   Vrijeme održavanja: 16. veljače 2024. u trajanju od 9,30 do 15 sati

   Mjesto održavanja: ZOOM

   Predavači: Mirela Crndić

   Sadržaj: 

   • zakonska osnova
   • usklađenje i pripreme za izradu zakonskih izvještaja
   • izrada godišnjih financijskih izvještaja

   NAPOMENA:

   Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 130,00 eura+ PDV
   Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 70,00 eura + PDV

   Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

   Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

   PRIJAVNICA: 

    Cilj obuke je uputiti korisnike u način završavanja stere godine te pripreme za početak nove poslovne godine. Jednako tako polaznike ćemo educirati kako pripremiti godišnje financijske izvještaje kroz SPI sustav. Namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva.

    Vrijeme održavanja: 15. siječnja 2024. u trajanju od 9:30-15:00 sati

    Mjesto održavanja: ZOOM

    Predavači: Marina Džalto

    Sadržaj: 

    • usklađenje i priprema za kraj godine
    • priprema za rad u novoj godini
    • godišnji financijski izvještaji
    • konsolidacija

    NAPOMENA:

    Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 130,00 eura+ PDV
    Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 70,00 eura + PDV

    Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

    Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

    PRIJAVNICA: 

     Cilj obuke “Izrada i podešavanje Word predložaka za ispis rješenja/računa te predložaka i obrazaca uplatnica” je osigurati da korisnici samostalno podešavaju predloške, račune, uplatnice i rješenja. Obuka je namijenjena operaterima koji rade u aplikaciji KOMIS.

     Vrijeme i mjesto održavanja: 10. siječnja 2024. (od 9:30-15:00 sati), LC Dalmacija u Splitu, Lička 4, 21000 Split

     Mjesto i mjesto održavanja:11. siječnja 2024. (od 9:30-15:00 sati), LC Zagreb, Remetinečka cesta 7, 10020 Zagreb

     Predavači: Ante Klepić, Vinka Grgić Jurković

     Sadržaj: 

     Izrada i podešavanje Word predložaka za ispis rješenja/računa:

     • ispis rješenja – osnovni parametri
     • ispis računa – osnovni parametri
     • uređivanje parametara – uređivanje putanja Word predloška
     • uređivanje parametara – uređivanje oznaka za ispis
     • izrada Word predložaka

     Izrada i podešavanje predložaka i obrazaca uplatnica:

     • izrada i uređivanje predloška uplatnice
     • izrada i uređivanje obrasca uplatnice
     • DMS

     NAPOMENA:

     Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – iznosi po sudioniku 210,00 eura+ PDV
     Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 110,00 eura + PDV

     Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

     Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

     PRIJAVNICA: 


       

      Poslovna 2023. godina se polako i sigurno bliži svome kraju, a nećemo pogriješiti ako kažemo da je prošla u znaku prelaska na euro i uspostave elektroničkog uredskog poslovanja. Međutim, dok smo se svi polako i sigurno priviknuli na novu valutu, a tranzicija iz kune u euro prošla je i u svijetlu poslovanja brojnih javnopravnih tijela relativno glatko i bezbolno, čini se da ćemo za potpuni prelazak na digitalno uredsko poslovanje ipak morati biti nešto strpljiviji. Iako je vrlo razumno očekivati da će digitalizacija poslovanja i dalje predstavljati prioritet za brojne lokalne jedinice i njihove proračunske korisnike, naš se zakonodavac pobrinuo da neće nedostajati ni sadržaja ni uzbuđenja za službenike u gradovima i općinama u godini koja slijedi. Baš naprotiv.
      Dok su neke zakonske izmjene i dopune suštinski kozmetičke naravi, mi smo odlučili pripremiti ovaj blitz pregled promjena koje očekujemo u 2024. godini, a za koje smo uvjereni kako će biti od utjecaja na neke od najsloženijih područja rada i nadležnosti lokalnih jedinica:

      • novi Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske donosi nove obveze, ali i nove prilike za lokalne jedinice
      • izmjene i dopune Zakona o komunalnom gospodarstvu – kozmetički prelazak na euro ili puno više od toga?
      • donosi li novi Zakon o građevinskoj inspekciji nove obveze za komunalne redare?
      • je li novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama uopće provediv u 2024. godini?
      • prodaja i otkup potraživanja iz perspektive gradova i općina (vrlo oprezno!)
      • novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu donosi, između nepreglednog niza drugih promjena, nova pravila za otpis potraživanja (!)
      • i svi drugi koji ipak ne zaslužuju posebno mjesto na ovoj listi

      Svako od navedenih područja nedvojbeno zaslužuje dubinsku analizu te će svakako biti u fokusu naših konzultantskih savjetovanja u sljedećoj godini, a ovim putem samo želimo ukazati na iste kako bi ih naši gradovi i općine uzeli u obzir te shodno i pravovremeno organizirali svoje često ograničene ili preopterećene administrativne i stručne resurse.

      Za kraj valja spomenuti kako je dio navedenih propisa ili na eSavjetovanju ili u pripremi te je podložan promjenama do zadnjeg trenutka, što nikako ne znači da iste nije pravovremeno uzeti u obzir!

      A mislili ste da je 2023. bila izazovna?

      Vrijeme održavanja: 19. prosinca 2023. s početkom u 10 sati

      Mjesto održavanja: ZOOM

      Predavač: Vilma Plavčić, Maja Štargl Ugljar, Vedran Vukobrat

      NAPOMENA:

      Cijena za sudjelovanje na webinaru po sudioniku iznosi  50,00 eura+ PDV

      Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

      Webinar je namijenjen široj publici, ne samo korisnicima LC-a.

      Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

      PRIJAVNICA: 

       Pred vama je još jedna edukacija na kojoj za cilj imamo obučiti polaznike da napredno koriste funkcionalnosti u aplikaciji 223 Uredsko poslovanje, vezano i nevezano za novu Uredbu o uredskom poslovanju. Obuka je namijenjena svim operaterima koji koriste 223 – zaposlenicima pisarnica i referentima po odjelima.

       Vrijeme održavanja: 20. prosinca 2023. u trajanju od 10:00-14:00 sati

       Mjesto održavanja: ZOOM

       Predavači: Vedran Padovan

       Sadržaj: 

       • novosti i dorade, digitalni obrasci, PAG, interna prijemna knjiga, DMS, otprema pošte, spoj na MUP
       • dinamičko definiranje sadržaja dokumenata i korištenje predložaka u 223
       • korištenje dodatnih modula u 223 i osvrt na zakonske izmjene

       NAPOMENA:

       Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 120,00 eura+ PDV
       Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV

       Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
       Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

       Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

       Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

       PRIJAVNICA: 

        Cilj edukacije je obučiti sudionike da samostalno obračunavaju oporezive i neoporezive primitke. Namijenja je a za šire mase, ne samo za korisnike LC SPI aplikacija, jer tijekom nje naši stručnjaci pojašnjavaju i veliki teoretsko – praktični dio znanja potreban za obavljanje tog posla.

        Vrijeme održavanja: 19. prosinca 2023. u trajanju od 09:30-14:30 sati

        Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Remetinečka cesta 7, Zagreb

        Predavači: Sadia Globan

        Sadržaj: 

        • primitci koje isplaćujemo zaposlenicima
        • stalna novčana primanja vs. povremene isplate
        • obračun i oporezivanje primitaka uz plaću i nakon plaće
        • JOPPD i iskazivanje podataka na poreznoj
        • izvještavanje na izvješćima

        NAPOMENA:

        Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – uživo iznosi po sudioniku 200,00 eura+ PDV
        Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 100,00 eura + PDV

        Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
        Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

        Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

        Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

        PRIJAVNICA: 

         Tijekom napredne obuke pod nazivom “Ispravak obračuna plaće i drugog dohotka” pokazat ćemo i objasniti česte primjere ispravka obračuna kojima će se korisnicima približiti rad u aplikaciji, kontrola i samostalan rad s ispravkom. Namijenjena je svim korisnicima LC SPI programa.

         Vrijeme održavanja: 18. prosinca 2023. u trajanju od 10 do 14 sati

         Mjesto održavanja: ZOOM

         Predavači: Josipa Mikelić

         Sadržaj:

         • otvaranje radionice i izlaganje plana rada
         • najčešći razlozi zbog kojih dolazi do potrebe za ispravkom obračuna plaće/drugog dohotka
         • korisni savjeti
         • primjeri ispravaka u LC aplikaciji s postupkom rada
         • ispravak pogrešne osnovice/boda zaposlenika
         • n-ta obrada bez unesene dinamike osobnih odbitaka
         • ispravak bolovanja na teret poslodavca u bolovanje na teret HZZO-a
         • pogrešno obračunati sati/iznosi po vrstama primanja
         • obračun po pogrešnoj vrsti radnog odnosa – mladi do 30, prvo zapošljavanje
         • ispravak naknadno priznate ozljede na radu
         • ispravak obračuna drugog dohotka
         • ispravak podataka u JOPPD-u kroz aplikaciju 151
         • pogrešna oznaka neoporezivog primitka
         • storno obračuna – jednog, više zaposlenih iz obračuna
         • ispravak već ispravljenog obračuna
         • pitanja i odgovori

         NAPOMENA:

         Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 120,00 eura+ PDV
         Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV

         Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
         Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

         Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

         Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

         PRIJAVNICA: 

          Cilj obuke je objasniti proces obračuna godišnjih odmora u LC152, od evidentiranja potrebnih podataka na zaposlene, dodjele dana godišnjih odmora, prijenosa. Namijenjena je svim korisnicima LC SPI programa.

          Vrijeme održavanja: 14. prosinca 2023. u trajanju od 10 do 14 sati

          Mjesto održavanja: ZOOM

          Predavači: Josipa Mikelić

          Sadržaj:

          •  zakonski okvir
          • prava zaposlenika na godišnji odmor
          • trajanje godišnjeg odmora zaposlenika
          • što ulazi/ne ulazi u dane godišnjeg odmora
          • raspored korištenja godišnjeg odmora
          • evidentiranje osnovnih podataka na zaposlene u LC152
          • obračun godišnjih odmora u LC152
          • ispis rješenja o godišnjem odmoru
          • izvještaji o godišnjem odmoru u LC152
          • obračun godišnjeg odmora u LC150
          • naknada za vrijeme GO, primjeri obračuna i formula
          • regres za godišnji odmor
          • naknada za neiskorišteni godišnji odmor
          • pitanja i odgovori

          NAPOMENA:

          Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 120,00 eura+ PDV
          Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV

          Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
          Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

          Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

          Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

          PRIJAVNICA: 

           Naprednu obuku organizirali smo kako bismo pomogli korisnicima u procesu usklađenja i priprema za financijske izvještaje, a namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva.

           Vrijeme održavanja: 6. prosinca 2023. u trajanju od 9,30 do 15 sati

           Mjesto održavanja: ZOOM

           Predavači: Marina Stančić

           Sadržaj: 

           • uvod – osnovni ciljevi i oblici usklađenja
           • usklađenja unutar proračunskog računovodstva
           • usklađenje između nadležnog proračuna i proračunskih korisnika
           • primjeri usklađenja
           • usklađenje s analitičkim evidencijama (Salda konti, Dugotrajna imovina, Materijalno)

           NAPOMENA:

           Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 120,00 eura+ PDV
           Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV

           Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
           Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

           Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

           Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

           PRIJAVNICA: 

            Cilj radionice je pokazati sustav praćenja naplate potraživanja u aplikaciji Salda konti – od početka praćenja preko modula Praćenje naplate potraživanja u Salda kontima do formiranja ovrha i praćenja naplate ovrha kroz godine. Na radionici ćemo pokazati i formiranje opomena i praćenje naplate po opomenama, formiranje obračuna kamata te instrumente osiguranja plaćanja.

            Namijenjena je svim korisnicima SPI sustava (onima koji koriste navedene module i onima koji bi željeli koristiti navedene module)

            Vrijeme održavanja: 10. studenog 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

            Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Remetinečka cesta 7, Zagreb

            Vrijeme održavanja: 9. studenog 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

            Mjesto održavanja: LC Dalmacija, Lička 4, 21000 Split

            Predavači: Mirjena Blažević, Paula Bjažević

            Sadržaj: 

            – otvaranje radionice i upoznavanje sa rasporedom rada
            – rad s modulom praćenje naplate
            – rad s modulom opomene (formiranje i praćenje naplate)
            – rad s modulom ovrhe (formiranje i praćenje naplate)
            – rad s modulom obračun kamata (formiranje i povezivanje sa opomenama i ovrhama)
            – rad s modulom instrumenti osiguranja plaćanja

            NAPOMENA:

            Broj polaznika u Zagrebu je ograničen na 17, a u Splitu na 12. 

            Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – uživo iznosi po sudioniku 200,00 eura+ PDV
            Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 100,00 eura + PDV

            Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
            Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

            Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

            Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

            PRIJAVNICA: 


             Edukacije u studenom započet ćemo procesima u sustavu riznice. Cilj radionice je prikazati sve procese kod ulaska u sustav riznice, od potrebne dokumentacije do načina rada u sustavu riznice. Namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva.

             Vrijeme održavanja: 7. studenoga 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

             Mjesto održavanja: ZOOM

             Predavačica: Maja Štargl Ugljar

             Sadržaj: 

             Ulazak u sustav riznice podrazumijeva pripremu određene dokumentacije i računovodstveno usklađenje podataka između nadležnog proračuna i proračunskih korisnika. Nakon donošenja dokumentacije potrebno je revidirati poslovne procese i donijeti procedure rada u sustavu riznice.

             Kroz radionicu će biti prikazana potrebna dokumentacija i procedure kao i moguće verzije ulaska u sustav riznice. Također, biti će obrađeni procesi rada u LC SPI lokalnoj riznici kako bi se korisnicima približio način funkcioniranja riznice

             NAPOMENA:

             Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 120,00 eura+ PDV
             Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV

             Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
             Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

             Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

             Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

             PRIJAVNICA: 

              Cilj radionice je prezentirati korisnicima kako kroz LC SPI sustav evidentirati plan nabave te izmjene i dopune istoga, kako voditi evidenciju jednostavne nabave – kreiranje narudžbenica i postupaka nabave koji za rezultat ima sklapanje ugovora. Osim toga biti će prezentirana i mogućnost izrade i verifikacije zahtjeve za nabavom koji u konačnici rezultiraju narudžbenicom/ugovorom. Namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva.

              Vrijeme održavanja: 30. listopada 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

              Mjesto održavanja: ZOOM

              Predavačica: Nikolina Justić

              Sadržaj: 

              • unos plana nabave te izrada izmjena i dopuna plana nabave, praćenje realizacije plana nabave
              • evidencija jednostavne nabave – kreiranje narudžbenica
              • evidentiranje postupaka nabave
              • proces izrade i verifikacije zahtjeva za nabavom čiji je krajnji rezultat narudžbenica/ugovor
              • praćenje realizacije po narudžbenicama
              • izvještajni sustav (mogućnost priprema podataka za statistički izvještaj o javnoj nabavi)

              NAPOMENA:

              Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 120,00 eura+ PDV
              Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV

              Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
              Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

              Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

              Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

              PRIJAVNICA: 

               Cilj radionice je korisnicima dati odgovor na svakodnevna pitanja s kojima se susreću u radu, otkriti trikove i dati savjete za napredno snalaženje i rad u aplikaciji. Namijenjena je svim korisnicima LC SPI programa.

               Vrijeme održavanja: 27. listopada 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

               Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Remetinečka cesta 7, Zagreb

               Predavači: Josipa Mikelić

               Sadržaj: 

               – veza kataloga aplikacije s podacima koji ulaze u JOPPD-u i SEPA-u
               – specifičnosti evidentiranja zaposlenika i primatelja drugog dohotka
               – ovrhe na plaći – podaci zaposlenika, postavke vrsta primanja, obračun i kontrola podataka
               – izvještajni sustav LC150
               – izvještaji i rekapitulacije obračuna plaće
               – izvještaji i rekapitulacije obračuna drugog dohotka
               – zakonski izvještaji iz LC150
               – statistički izvještaji
               – izvještaji HZZO i mirovinsko
               – alati aplikacije
               – pogreške kod pripreme zbrojnog naloga i kako ih otkloniti, na što upozoravaju
               – pogreške kod pripreme JOPPD i kako ih otkloniti
               – pogreške kod provjere JOPPD obrasca u sustavu e-porezna – primjeri grešaka, što je pogrešno i kako prekontrolirati obračun i matične podatke
               – novosti u aplikaciji iz verzije
               – razno, pitanja i odgovori

               NAPOMENA:

               Broj polaznika u Zagrebu je ograničen na 17. 

               Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – uživo iznosi po sudioniku 200,00 eura+ PDV
               Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 100,00 eura + PDV

               Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
               Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

               Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

               Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

               PRIJAVNICA: 

                Cilj radionice je educirati polaznike o svim specifičnostima prilikom obračuna drugog dohotka programu SPI/Obračun plaća i drugog dohotka. Namijenjena je korisnicima programa SPI/Obračun plaća i drugog dohotka.

                Vrijeme održavanja: 26. listopada 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

                Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Remetinečka cesta 7, Zagreb

                Predavači: Anita Rakovec

                Sadržaj: 

                • propisi i primici na osnovi kojih se ostvaruje drugi dohodak• ugovor o djelu tuzemnog suradnika
                 • naknada za autorsko djelo/umjetničko autorsko djelo tuzemnog suradnika
                 • drugi dohodak – oslobađanje od obveze doprinosa
                 • troškovi službenih putovanja osoba koje ostvaruju primitke od drugog dohotka
                 • način isplate drugog dohotka, oznake na nalozima za isplatu te izvješćivanje u obrascu JOPPD
                 • isplate drugog dohotka zaposlenicima
                 • isplate drugog dohotka nasljednicima
                 • drugi dohodak nerezidenata
                 • isplata drugog dohotka kod neprofitnih organizacija
                 • pitanja i odgovori

                NAPOMENA:

                Broj polaznika u Zagrebu je ograničen na 17. 

                Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – uživo iznosi po sudioniku 200,00 eura+ PDV
                Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 100,00 eura + PDV

                Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
                Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

                Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

                Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

                PRIJAVNICA: 

                 Za sve djelatnike tijela javne vlasti pripremili smo edukaciju vezanu uz upravni postupak. Cilj radionice je educirati korisnike kako bi ispravno vodili upravni postupak. Konzultantsko savjetovanje održava se 23. listopada putem ZOOM aplikacije.

                 Vrijeme održavanja: 23. listopada 2023. u trajanju od 10:00-13:00 sati

                 Mjesto održavanja: ZOOM

                 Predavač: Vedran Padovan

                 Sadržaj: 

                 Rad unutar ZUP IT sustava

                 NAPOMENA:

                 Cijena za sudjelovanje na konzultantskoj radionici – online iznosi po sudioniku 140,00 eura+ PDV
                 Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 70,00 eura + PDV

                 Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

                 Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

                 Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

                 PRIJAVNICA: 

                  Cilj radionice je pokazati kako ispraviti isplaćeni obračun socijalne skrbi, kako proknjižiti takav obračun te kako ispraviti podatke na JOPPD obrascu za ispravljeni obračun. Namijenjena je korisnicima koji rade na evidenciji i isplati socijalnih davanja korisnicima.

                  Vrijeme održavanja: 18. listopada 2023. u trajanju od 10:30-13:00 sati

                  Mjesto održavanja: ZOOM

                  Predavačica: Neda Aviani

                  Sadržaj: 

                  • Analiza situacija u kojima dolazi do ispravka obračuna socijalne skrbi
                  • Formiranje ispravak obračuna socijalne skrbi u SPI sustavu (Aplikacija 212)
                  • Provođenje knjiženja ispravka obračuna do glavne knjige
                  • Ispravak podataka na JOPPD obrascu

                  NAPOMENA:

                  Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 120,00 eura+ PDV
                  Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV

                  Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
                  Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

                  Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

                  Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

                  PRIJAVNICA: