Od rujna je u redovitoj primjeni nova verzija SPI aplikacije Uredsko poslovanje – web 223. I svi naši korisnici uspješno su prešli na novu verziju. Ova je novina inicirana nastojanjem LC-a da svojim korisnicima osigura uvijek bolje i više, a konačan izgled dobila je zahvaljujući suradnji s korisnicima. Svima je nova aplikaciju implementirana bez ikakve dodatne naknade – potpuno besplatno, a komentari koje smo do sada dobili pozitivni su i čine nas ponosnima na ovu suradnju i rezultat. Osim bržeg i komfornijeg rada i modernog sučelja, web aplikacija sada ima cijeli niz novih mogućnosti koje zbog tehnoloških ograničenja prije nisu bile dostupne. Nadamo se da je aplikacija web 223 ispunila očekivanja i da je rad učinila bržim i lakšim.

Vi samo radite svoj posao. O aplikaciji web 223 mi vodimo brigu.