Specijalisticki seminar Procjena vrijednosti nekretninama

Specijalistički seminar Procjena vrijednosti nekretnina i naknada za izvlaštenja održat će se pod pokroviteljstvom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, u organizaciji tvrtke Libusoft Cicom, Hrvatske zajednice županija i Udruge Gradova, u petak, 29. svibnja 2020. u  Zagrebu od 9:20 do 16 sati (registracija od 9:00 sati).

Osim primjene Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) i pripadajućih Pravilnika bit će obrađene i druge relevantne teme.
U praksi se pokazalo kako postoji cijeli niz izazova koji se javljaju u provedbi Zakona o izvlaštenju, a posebno u segmentu određivanja visine naknade pa će na seminaru biti predstavljene odredbe i novine iz Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19).

Seminar je namijenjen:
• Povjerenstvima i stručnim službama za procjenu vrijednosti nekretnina županija i velikih gradova
• Zaposlenicima bivših Ureda državne uprave u županijama nadležnim za postupke izvlaštenja (službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove), koji su sada u županijama
• Ostalim zainteresiranim sudionicima koji se bave procjenama vrijednosti nekretnina i naknadama za izvlaštenja (procjenitelji, vještaci, odvjetnici, agenti u prometu nekretnina i dr.)

Glavne teme koje će se obrađivati na Specijalističkom seminaru:
• Temelji za procjenu vrijednosti nekretnina
• Procjena naknade za izvlaštene nekretnine
• Uloga procjeniteljskih povjerenstava i stručnih službi kod pregleda procjembenih elaborata
• Novosti iz zakona o izvlaštenju i određivanju naknade
• Postupanje drugostupanjskih tijela u predmetima izvlaštenja nekretnina
• Unapređenje informacijskog sustava eNekretnine
• Važnost cjenovnih blokova za sustav procjene vrijednosti nekretnina
• Induktivne i deduktivne metode za utvrđivanje plana približnih vrijednosti zemljišta
• Upravni nadzor nad provedbom zakona o procjeni vrijednosti nekretnina
• Podatci i značaj izvješća o tržištu nekretnina – značaj plana približnih vrijednosti zemljišta za procjenu vrijednosti nekretnina – uloga izvadaka iz plana približnih vrijednosti zemljišta
• Procjene za potrebe JLP(R)S – analiza slučajeva

Predavači na seminaru istaknuti su stručnjaci u predmetnom području:
• mr.sc. Željko Uhlir, dipl.ing., državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja
• Zdenko Pajić, mag.iur., načelnik Sektora za imovinske propise, upravni nadzor i propise upravnog prava u Ministarstvu pravosuđa
• Branimir Majčica, mag.zemljišnog menadžmenta, Grad Zagreb, Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, Viši stručni savjetnik pročelnika – geodet
• Terezija Marić, dipl.iur., načelnica Samostalnog sektora za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja Ministarstva uprave RH
• prof. Lana Marinković, APIS IT
• drugi predavači iz prakse

Program rada pogledajte OVDJE.

Na prethodno održanim seminarima, na kojima smo educirali preko 700 sudionika, pokazalo se da je konstruktivna diskusija koja se razvije na osnovu pitanja sudionika najaktivniji dio seminara. Stoga vas ovim putem pozivamo da svoja pitanja na navedene teme dostavite na e-mail prodaja@spi.hr kako bi naši stručni predavači mogli pripremiti potpune i kvalitetne odgovore.

 


PRIJAVA:
Ukoliko se odlučite sudjelovati na specijalističkom seminaru, ispunite ONLINE PRIJAVNICU najkasnije do 24. ožujka 2020. godine. Broj sudionika je ograničen zbog specifičnosti seminara i kvalitetnijeg rada s manjim brojem polaznika​.

KOTIZACIJA:
Kotizacija po osobi uključuje: stručna predavanja, prezentacije, radni materijal, osvježenje, prigodni domjenak, te iznosi:

Rana prijava do 17. ožujka 2020. godine
800,00kn + PDV = 1.000,00 kn po osobi
640,00kn + PDV = 800,00 kn po osobi za korisnike LIBUSOFT CICOM-a

Prijava nakon 17. ožujka 2020. godine
960,00kn + PDV = 1.200,00 kn po osobi
800,00kn + PDV = 1.000,00 kn po osobi za korisnike LIBUSOFT CICOM-a

Kotizaciju za sudjelovanje molimo uplatite zaključno s 24. ožujkom 2020. godine na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, pod model plaćanja navesti 00 41223-OIB korisnika a potvrdu o uplati molimo pošaljite na fax broj 01/6599-513 ili na e-mail info@spi.hr.

Ukoliko je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

U slučaju otkazivanja prijave, molimo obavijestite nas putem e-maila info@spi.hr. Za otkazivanje prijava do 24. ožujka vraćamo već uplaćenu kotizaciju. Za odjave nakon 24. ožujka izvršit ćemo povrat 50% iznosa uplaćene kotizacije.


PRIJAVNICA: