Ovogodišnje Savjetovanje Udruge UPRAVITELJ održati će se u hotelu SVPETRVS u Supetru na otoku Braču od 22. do 25. travnja 2015. godine. U sklopu Savjetovanja upravitelja nekretninama Brač 2015, 23. travnja 2015. godine održat će se radni sastanak sa USZ korisnicima, te ostalim zainteresiranim tvrtkama upraviteljima koji će prisustvovati Savjetovanju. Sastanak, kao i prezentaciju novosti unutar aplikacije USZ održat će naši projektanti aplikacija namijenjenih upraviteljima stambenih zgrada.

Na Savjetovanju stručni predavači govoriti će o slijedećim aktualnim temama:

  • Aktualna ustavnosudska praksa vezana uz pitanja zajedničke pričuve 
  • Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora – dostignuto stanje i otvorena pitanja za upravitelje 
  • Program energetske obnove i uloga upravitelja
  • Energetska obnova višestambenih zgrada i sudjelovanje upravitelja u natječajima i javnim pozivima Fonda
  • Zrelost zgrade za energetsku obnovu 
  • Iskustva upravitelja u energetskoj obnovi zgrada i natječajima FZOEU
  • Obvezna primjena sustava Financijskog upravljanja i kontrole za upravitelje u vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • Pravodobno utuživanje dužnika zajedničke pričuve uz mogućnost nagodbe i oprosta zateznih kamata 
  • Obveze upravitelja u protupožarnoj zaštiti zgrada
  • Mogućnosti ograničenja odgovornosti upravitelja i predstavnika suvlasnika za otplatu kredita danoj zgradi

Pokrovitelji ovogodišnjeg Savjetovanja su nadležna ministarstva, Hrvatska gospodarska komora i Grad Supetar, te organizatori i domaćini skupa SCRIPEA d.o.o., LIBUSOFT CICOM d.o.o. i turistička agencija MEDIA TURIST.

Zanimljive teme, stručni predavači te kvalitetne radionice dovoljan su razlog da posjetite Savjetovanje. Detaljne informacije o Savjetovanju možete pronaći na web stranici Udruge UPRAVITELJ: www.udruga-upravitelj.hr.