U organizaciji UDRUGE UPRAVITELJ, tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o., turističke agencije MEDIA TURIST d.o.o, te domaćina skupa upravitelja Kany d.o.o., u hotelu Aurora u Malom Lošinju, od 26. do 29. travnja 2017. godine održat će se pred­metno Savjetovanje sa zanimljivim temama iz djelatnosti up­ravljanja nekretninama.

Interes upravitelja je velik, a zahtjevnu upraviteljsku djelatnost svojim odazivom i najavljenim sudjelovanjem ponovno podupire Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo gospodarstva, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, HGK, Građevinski fakultet te Grad Mali Lošinj kao grad domaćin.  
 
Na Savjetovanju će se obraditi niz aktualnih tema iz upraviteljske prakse od kojih ističemo:

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – dvadeset godina primjene
 • Ovršni zakon – posebni osvrt na promjenu sredstva ovrhe
 • Protupožarna zaštita u višestambenim zgradama
 • Iskustva u provedbi sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada iz EU fondova, konzultacije sa FZOEU
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka
 • Komunikacijski trendovi u 21. stoljeću
 • Dva lica grada
 • Porez na nekretnine – uloga upravitelja
 • Novi trendovi u provođenju nabave – e-Aukcija

U sklopu Savjetovanja upravitelja nekretninama Mali Lošinj 2017, 27. travnja 2017. godine, s početkom u 17:00h održati će se radni sastanak sa USZ korisnicima, te ostalim zainteresiranim tvrtkama upravitelji­ma, sudionicima Savjetovanja. Sastanak, kao i prezen­taciju novosti unutar aplikacije USZ održat će naši projektanti aplikacija namijenjenih upraviteljima stambenih zgrada.

Neke od najaktulanijih tema koje ćemo obraditi na USZ radionici su:

 • Nova verzija WEB USZ – prvi dojmovi nakon početka primjene,
 • Godišnji pregled zgrade – izvješća i veza na program te praćenje izvršenja po programu,
 • Opomene i izmjene načina te praćenja opomena u novoj verziji programa,
 • Izvještajni dio – parametri i dileme kod izrade osnovnih izvješća,
 • USZ i prijelaz godine,
 • Dnevnik – praćenje i izvršenje,
 • Porez na nekretnine i upravitelji,
 • Usporedba zakonskog okvira za poslovanje upravitelja stambenim zgradama u HR i okruženju  

Više detalja možete pronaći u Programu rada, te na web stranici www.udruga-upravitelj.hr.
 
Vidimo se u Malom Lošinju!