Slijedom nastale situacije i sve učestalijih pitanja vezanih uz obračun i prikaz bolovanja u slučaju samoizolacije ili potvrđene zaraze korona virusom, upućujemo vas u slijedeća postupanja:

SAMOIZOLACIJA PO NALOGU EPIDEMIOLOGA ILI SANITARNOG INSPEKTORA

   • Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad utvrđeno po uzroku  D0- izolacija (zaposlenik od nadležnog doktora dobiva doznaku sa oznakom D0),
   • Potvrda o plaći izdane od strane poslodavca (poslodavac izdaje Obrazac R1),
   • radnik ta dva dokumenta skupa sa tekućim računom predaje HZZO-u a to može napraviti i putem e-maila izolacija@hzzo.hr

 Više o tome na  https://www.hzzo.hr/obavijest-osiguranicima-koronavirus/

Poslodavac prikazuje HZZO bolovanje u kojem samo za određeno razdoblje prikazuje pripadajuće sate, oznaka stjecatelja za JOPPD je 5201 a oznaka neoporezivog primitka je 0

SAMOIZOLACIJA PO NALOGU POSLODAVCA ILI SAMOINICIJATIVNO

   • nema naloga epidemiologa ili sanitarnog inspektora

Ovisno  o dogovoru između poslodavca i radnika može biti prikazano kao godišnji odmor, plaćeni dopust, neplaćeni dopust, slobodni dani…

OSOBA JE ZARAŽENA KORONA VIRUSOM

   • obračunava se bolovanje na teret poslodavca
   • ukoliko se radi o  zaraznoj bolesti uzrokovanoj ekspozicijom na radu u djelatnostima gdje je dokazan povećan rizik zaraze onda se tretira kao profesionalna bolest, odnosno imati će se pravo na isplatu pune naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad. U skladu s  Pravilnikom priznavanje profesionalne bolesti u nadležnosti je Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koja svaki pojedini slučaj vještači u skladu s pravilima struke ovisno o medicinskoj dokumentaciji i o profesionalnoj ekspoziciji

Više o tome na  https://www.hzzo.hr/hzzo-priznaje-prava-temeljem-profesionalne-bolesti-ako-se-radi-o-zaraznoj-bolesti/

Poslodavac obračunava i prikazuje u JOPPD-u kao bolovanje na teret poslodavca, a ukoliko se prizna nesposobnost za rad temeljem profesionalne bolesti, onda će se postupati kao i kod naknadno priznate ozljede na radu.

 

Odluke o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

Nadalje, temeljem Odluke o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom (NN 36/2020), odgađa se obveza plaćanja novčane naknade poslodavcima obveznicima kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom koja će nastati za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, uz mogućnost odgode plaćanja obveza koje će nastati u naredna 3 mjeseca.

Odgođene obveze mogu se podmiriti obročnom otplatom u roku od 24 mjeseca od dana dospjelosti obveze. Za vrijeme trajanja odgode plaćanja i obročne otplate ne obračunavaju se kamate i ne teče zastara.