S 15. srpnjem ove godine na snagu je stupio Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Zakon uređuje uvođenje eura, pravila za preračunavanje, opskrbu i zamjenu gotovog novca kune za gotov novac eura, dvojni optjecaj, dvojno iskazivanje, primjenu načela neprekidnosti pravnih instrumenata, proračune, financijske planove, poslovne knjige, financijske izvještaje i poreze u procesu uvođenja eura, nadzor nad primjenom Zakona te prekršajne odredbe.

Dvojno iskazivanje u planu proračuna

U ovom ću se prilogu kratko referirati samo na dvojno iskazivanje u planu proračuna. Uputa za planiranje za razdoblje od 2023. do 2025. godine bit će donesena u eurima, sukladno pravilima preračunavanja. Podsjećam, fiksni tečaj konverzije iznosi 1 EUR = 7,53450 HRK. Pravilo preračunavanja glasi: primjena punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije na pet decimala i zaokruživanje dobivenog iznosa na dvije decimale radi se tako da se, ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava za jedan.

Proračun koji se donosi za razdoblje od 2023. do 2025. godine mora biti donesen i iskazan u eurima jer njegova primjena kreće s 01. siječnjem 2023. godine i mora omogućiti izvršavanje u novoj službenoj valuti.

Preporuka je, radi usporedivosti podataka, dodatno (kao prilog proračunu u eurima) prethodne godine (izvršenje 2021. godine i plan tekuće godine) iskazati u eurima primjenom fiksnog tečaja konverzije.

LC-ov modul planiranja u eurima

LC je u aplikaciji Računovodstvo proračuna  i Web lokalnoj riznici razvio modul planiranja u eurima. Navedenim modulom korisnici imaju mogućnost unosa plana u kunama ili eurima. Isto tako je izvještaj za ispis plana dorađen tako da se plan i projekcije mogu ispisati u eurima, kunama ili je moguće odabrati dvovalutni prikaz kako bi dobili izvještaj koji može poslužiti kao radni materijal.

Sve detalje o načinu planiranja u eurima možete saznati na online radionicama Planiranje u Eurima. Za Vas smo pripremili nekoliko termina koje možete vidjeti na Internet stranicama LC-a i odabrati koji Vam najviše odgovara.

Tekst pripremila: Maja Štargl, dipl. oec., konzultant u LIBUSOFT CICOM d.o.o.