Pola godine nakon uvođenja digitalizacije uredskog poslovanja brojimo već tisuće sati programerskog razvoja, implementacija ali i obuka naših korisnika. A u želji da pratimo svaki korak naših korisnika kroz dosad najveću promjenu u javnopravnoj komunikaciji i tijekom ljeta nastavljamo s edukacijama. Prva, besplatna edukacija, očekuje vas već 11. srpnja kada je na redu tema – ZUP IT. 

Naime, jedan od glavnih ciljeva digitalizacije poslovanja javnopravnih tijela je transparentnost, pri čemu poseban značaj ima transparentno vođenje upravnih postupaka. U tu svrhu Ministarstvo pravosuđa i uprave razvilo je informacijski sustav za nadzor nad provedbom Zakona o općem upravnom postupku – ZUP IT, te su sukladno čl. 167. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21) javnopravna tijela dužna povezati svoje informacijske sustave uredskog poslovanja sa ZUP IT sustavom.

Postupak povezivanja započinje certifikacijom na testno okruženje ZUP IT sustava čime se potvrđuje da vaše informatičko rješenje zadovoljava ne samo standarde Uredbe o uredskom poslovanju, nego i Zakona o općem upravnom postupku.

Cilj radionice je upoznati vas s postupkom certifikacije, osnovnim elementima ZUP IT sustava, te pojasniti kako uklopiti zakonsku obvezu u vaše poslovanje. 

Datum održavanja: 11. srpnja 2023.

Vrijeme održavanja: od 10:00 do 11:30 h

Mjesto održavanja: ZOOM

Predavač: Vedran Padovan

Program radionice

  • Osnovne informacije o ZUP IT sustavu
  • Što je potrebno za certifikaciju
  • Uloga administratora ZUP IT sustava
  • Prikaz ZUP IT postupka u aplikaciji 223 – uredsko poslovanje

NAPOMENA:

Radionica je namijenjena korisnicima SPI Uredskog poslovanjabesplatna je.

PRIJAVNICA: