Na osnovi prikazane analize podataka Općine Marija Bistrica i dobivenog postotka mogućeg povećanja broja kućnih brojeva od 42% može se zaključiti da radom na vlastitim podacima u cilju povećanja kvalitete i cjelovitosti podataka, te prikupljanjem, ažuriranjem i obradom podataka pomoću javno dostupnih podataka RPJ-DGU-a, može se ostvariti potencijalno povećanje broja objekata zaduženih komunalnom naknadom.
 
Interne evidencije matičnih podataka korisnika prikupljane su godinama metodama koje nemaju službeni karakter. Evidencija kućnih brojeva koji postoje na teritoriju Općine Marija Bistrica kao i karakteristike objekata (površina, namjena, zona,…) za koje se naplaćuje komunalna i druge naknade, rezultat su naslijeđenih popisa iz prošlih vremena, ponekim terenskim uvidom službenika ili su ostavljene na savjesti pojedinaca koji su samostalno prijavljivali istinite podatke o vlastitim objektima.
Provedbom projekta GeoKOMIS, uparivanjem prostornih podataka s poslovnim podacima matičnih baza korisnika, izvršena je sveobuhvatna analiza i ažuriranje podataka. Korisnik je kroz četiri faze projekta ažurirao vlastite podatke, terenski prikupio dodatne podatke koji se do sada nisu nalazili u sustavu te stvorio centralnu bazu matičnih podataka.

Pogledajte​ u studiji slučaja kako je LC s uvidom u problem izgradio projekt pomoću kojeg se sređivanjem matičnih podataka Općine Marija Bistrica poveća kvaliteta postojećih podataka, a samim time postigne pravednija raspodjela naplate komunalne naknade i poreza na kuće za odmor.