U Velikoj vijećnici Grada Zadra je 04. svibnja 2015. godine od strane Javne ustanove Natura Jadera i LC-a održana radionica „Korištenje GIS alata“. Radionica je održana u  sklopu projekta „Zeleni otoci“ kojeg provodi Javna ustanova Natura Jadera u suradnji s BiH partnerima. U Hrvatskoj, uz JU Naturu Jaderu, projekt provode Zadarska županija i Grad Zadar. Radionici je, osim spomenutih, prisustvovalo 30-tak djelatnika Grada Zadra, Zadarske županije,  Nasada Zadar, Odvodnja d.o.o. Zadar, Ustanova za zaštitu prirode, Nacionalnih parkova Paklenica i Kornati i Konzervatorskog odjela u Gradu Zadru.
 
Od strane Javne ustanove Natura Jadera je prezentirana upotreba GIS alata u dosadašnjem radu na projektu „Zeleni otoci“, a od strane LC-a je na primjerima dosadašnjih GIS korisnika prikazan rad LC SPI GIS preglednika te njegova integracija s poslovnim podacima drugih programa LC SPI  paketa (Registar nekretnina, KOMIS). 
 
Naglasak radionice je bio na prednostima integracije poslovnih i prostornih podataka te svim dobrobitima koje pružaju prostorni podaci i njihovo korištenje u svakodnevnom radu. Također su prikazane mogućnosti korištenja prostornih podataka na svim razinama od administrativnih djelatnika u svakodnevnom radu preko čelnika i pročelnika pa sve do šire javnosti u potrazi za informacijama. Na radionici su u živo prikazani načini prikupljanja i pronalaska prostornih podataka, od jednostavnijih (pomoću raznih web aplikacija dostupnih na Internetu, preuzimanja prostornih podataka putem NIPP-a i fotoaparata s GPS lokacijama) pa sve do složenijih korištenjem terenskih uređaja namijenjenih za prikupljanje podataka na terenu. Osim toga, prikazani su programi za obradu prikupljenih podataka te izrada jednostavnijih analiza.
 
Djelatnici su na radionici putem različitih primjera dobili informacije o prednostima korištenja GIS alata u svakodnevnom radu.