Tvrtke i neprofitne organizacije - LIBUSOFT CICOM d.o.o.

SPI® rješenja za tvrtke i neprofitne organizacije

SPI® rješenja za tvrtke i neprofitne organizacije sadrže paket karakterističnih aplikacija potrebnih za efikasno vođenje poslovanja u skladu sa svim važećim propisima

RAČUNOVODSTVO I ANALITIKA

SPI rješenja za računovodstvo i analitiku obuhvaćaju najširi okvir programskih rješenja potrebnih za efikasno, pouzdano i brzo vođenje svih poslovnih procesa organizacije

Više detalja pogledajte u brošuri
Tvrtke - Računovodstvo i analitika

GEOINFORMACIJSKI SUSTAV

GIS aplikacija nastala je korištenjem najnovije tehnologije i na osnovu višegodišnjeg iskustva u radu kako s prostornim podacima, tako i s lokalnom samoupravom 

Više detalja pogledajte u brošuri
Tvrtke - Geoinformacijski sustav

UPRAVLJANJE IMOVINOM

Upravljanje imovinom podrazumijeva procese odlučivanja o stjecanju, korištenju i raspolaganju imovinom. Osim programskog rješenja SPI uključuje i konzultantsku uslugu

Više detalja pogledajte u brošuri
Tvrtke – Imovina

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

SPI programska rješenja za upravljanje ljuskim resursima sadrže sve funkcionalnosti potrebne za vođenje i upravljanje – obračun plaća i dohotka, evidencije prisutnosti i dr.

Više detalja pogledajte u brošuri
Tvrtke – Upravljanje ljudskim resursima

UREDSKO POSLOVANJE

SPI programska rješenja koja omogućavaju potpunu kontrolu nad kolanjem dokumenata unutar organizacije i unapjeđuju komunikaciju i rješavanje predmeta

Više detalja pogledajte u brošuri
Tvrtke - Uredsko poslovanje

IZVJEŠTAJNI SUSTAV I BI

Izvještajni sustav i BI informatička su rješenja pomoću kojih je moguće generiranje različitih izvještaja važnih za nadziranje, upravljanje i vođenje poslovnih procesa

Više detalja pogledajte u brošuri
Tvrtke - Izvještajni sustavi i BI

SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA

SPI aplikacija koja sadrži mape vaših poslovnih procesa, procijenjene rizike za svaki poslovni proces, mogućnost izrade plana umanjivanja ili otklanjanja rizika

Više detalja pogledajte u brošuri
Tvrtke - Sustav unutarnjih kontrola

Cjelokupnu ponudu SPI® rješenja za tvrtke i neprofitne organizacije

Kontaktirajte nas