Jedinice lokalne područne i regionalne samouprave - JLPRS

SPI® rješenja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

SPI® rješenja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nastala su kao rezultat dubinskog poznavanja specifičnosti poslovanja, zakonskih okvira, propisa i svih operativnih zadataka potrebnih za učinkovito poslovanje. Prednost SPI® rješenja je u tome što svaki korisnik može složiti svoju SPI® strukturu odabirom komponenti prema stvarnim potrebama.

RAČUNOVODSTVO I ANALITIKA

SPI rješenja za računovodstvo i analitiku obuhvaćaju najširi okvir programskih rješenja potrebnih za efikasno, pouzdano i brzo vođenje svih poslovnih procesa organizacije

Više detalja pogledajte u brošuri
JLPRS - Računovodstvo i analitika

GEOINFORMACIJSKI SUSTAV

GIS aplikacija nastala je korištenjem najnovije tehnologije i na osnovu višegodišnjeg iskustva u radu kako s prostornim podacima, tako i s lokalnom samoupravom 

Više detalja pogledajte u brošuri
JLPRS - Geoinformacijski sustav

KOMUNALNI INFORMACIJSKI SUSTAV

KOMIS je alat za obavljanje djelatnosti komunalnog gospodarenja kao i nekoliko drugih djelatnosti nužnih za funkcioniranje JLS i komunalnih poduzeća

Više detalja pogledajte u brošuri
JLPRS - Komunalni informacijski sustav

UPRAVLJANJE IMOVINOM

Upravljanje imovinom podrazumijeva procese odlučivanja o stjecanju, korištenju i raspolaganju imovinom. Osim programskog rješenja SPI uključuje i konzultantsku uslugu

Više detalja pogledajte u brošuri
JLPRS - Upravljanje imovinom

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

SPI programska rješenja za upravljanje ljudskim resursima sadrže sve funkcionalnosti potrebne za vođenje i upravljanje – obračun plaća i dohotka, evidencije prisutnosti i dr.

Više detalja pogledajte u brošuri
JLPRS - Upravljanje ljudskim resursima

UREDSKO POSLOVANJE

SPI programska rješenja koja omogućavaju potpunu kontrolu nad kolanjem dokumenata unutar organizacije i unapjeđuju komunikaciju i rješavanje predmeta

Više detalja pogledajte u brošuri

JLPRS-Uredsko-poslovanje.

IZVJEŠTAJNI SUSTAV I BI

Izvještajni sustav i BI informatička su rješenja pomoću kojih je moguće generiranje različitih izvještaja važnih za nadziranje, upravljanje i vođenje poslovnih procesa

Više detalja pogledajte u brošuri
JLPRS - Izvještajni sustavi i BI

SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA

SPI aplikacija koja sadrži mape vaših poslovnih procesa, procijenjene rizike za svaki poslovni proces, mogućnost izrade plana umanjivanja ili otklanjanja rizika

Više detalja pogledajte u brošuri
JLPRS - Sustav unutarnjih kontrola

LC RAČUNOVODSTVENI SERVIS

LC računovodstveni servis specijaliziran je za proračunsko računovodstvo te usmjeren na vođenje poslovnih knjiga, mjesečnih obračuna i sastavljanje financijskih izvještaja 

Više detalja pogledajte u brošuri
LC računovodstveni servis

LC rješenja za kvalitetnu komunikaciju s građanima

LC PLATFORMA OTVORENO, jedinstveno je informatičko rješenje – web platforma koja građanima pruža niz elektroničkih usluga koje se odnose na informiranje ili komunikaciju s gradskim službama, te uvid u funkcioniranje grada. Otvorena i jednostavna za pristup putem interneta, ova platforma dostupna je putem računala, tableta i smartfona i građanima pruža sve servise na jednom mjestu

Više detalja potražite OVDJE

Cjelokupnu ponudu SPI® rješenja za jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave pogledajte u brošuri

Kontaktirajte nas