Donošenjem novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 158/2023) pojavila se potreba za velikim izmjenama u LC SPI sustavu unutar glavne knjige proračuna. Prilika je to i za određene intervencije u poboljšanju funkcioniranja procesa koje su vezane za riznicu i glavnu knjigu proračuna.

Pravilnik nalaže proračunima koji posluju preko jedinstvenog računa proračuna (puna riznica) uspostavu objedinjene glavne knjige proračuna, koja se sastoji od glavne knjige proračuna i glavnih knjiga proračunskih korisnika. Objedinjenu glavnu knjiga proračuna postići ćemo uspostavom organizacijske strukture.

Uspostava organizacijske kulture

Uspostava organizacijske strukture imat će za cilj pojednostavljenje rada u izvještajnom sustavu. Ovime ćemo postići da će nadležni proračun u svojoj glavnoj knjizi, na organizacijskoj strukturi nadležnog proračuna, imati samo podatke koji su direktno vezani uz nadležni proračun i iskazuju se u razini 22 financijskih izvještaja. Odnosno, pojednostavit ćemo filtriranje podataka tako da se zakonska izvješća razine 22 više neće filtrirati po korisnicima i izvorima financiranja.

Također, mijenja se način rada iskazivanja računa podskupine 367 i „starog“ računa 23956. Navedena dva računa računskog plana od  1. siječnja 2025. godine će se knjižiti, a ne iskazivati kao u trenutnom načinu rada. Napominjemo da se Pravilnik počinje primjenjivati od 1. siječnja 2025. godine.

Rokovi za uspostavu Objedinjene knjige

Proračuni koji imaju ukinute žiro račune kod svojih proračunskih korisnika i posluju preko sustava pune riznice imaju obvezu uspostave Objedinjene glavne knjige do 1. siječnja 2025. godine.

Proračuni čiji proračunski korisnici nemaju ukinute žiro račune imaju obvezu uspostave Objedinjene glavne knjige do 01.01.2026. godine. Odnosno, proračuni koji imaju proračunske korisnike obvezni su ukinuti žiro račune svojim korisnicima do 1. siječnja 2026. godine.

Tijekom ožujka poslat ćemo svim općinama, gradovima i županijama upitnik kako bismo dobili informacije o planovima za ulazak u sustav pune riznice te kako bismo sukladno tome planirali resurse.