Poštovani korisnici,

stupanjem na snagu Zakona o lokalnim porezima (NN 115/2016), tvrtka LIBUSOFT CICOM d.o.o. organizira, u suradnji sa Udrugom gradova Konzultantsko savjetovanje – seminar – Porez na nekretnine: Priprema i donošenje općih akata. Konzultantsko savjetovanje je namijenjeno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te trgovačkim društvima kojima su JLP(R)S osnivači.

Konzultantsko savjetovanje – seminar će se održati u petak, 07. srpnja 2017. godine s početkom u 09:30 sati u hotelu Antunović (Zagrebačka avenija 100, Zagreb).

Tijekom već održanih LC seminara na temu uvođenja poreza na nekretnine, a zahvaljujući interaktivnosti između predstavnika jedinica lokalne samouprave i naših stručnih predavača, utvrdili smo kako određena praktična pitanja zahtijevaju dodatna objašnjenja i detaljniju razradu. Stoga smo, kao dio ciklusa seminara i edukacija s ciljem što kvalitetnije pripreme za operativno uvođenje Poreza na nekretnine, a u suradnji s predstavnicima Porezne uprave i Udruge gradova te s našim stručnim predavačima iz jedinica lokalne samouprave, odlučili detaljnije obraditi neka otvorena pitanja u tom smislu.

Obzirom na približavanje zakonskih rokova i kompleksne zadaće koje su pred nadležnim službenicima naših gradova i općina kako bi što kvalitetnije pripremili opće akte koji su temelj za postupanje u predstojećim postupcima razreza i naplate poreza na nekretnine, u sklopu seminara obradit će se teme za koje držimo da su ključne, kako bi se eventualne potencijalne nepravilnosti mogle svesti na najmanju moguću mjeru.

Predavači:

 • mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, zamjenica ravnatelja Porezne uprave u Ministarstvu financija Republike Hrvatske
 • dr.sc. Teodor Antić, glavni tajnik Ustavnog suda RH 
 • Helena Masarić, dipl. iur., pročelnica Grada Opatije
 • Danijel Jerman, dipl. iur., pročelnik Grada Opatije 
 • Vedran Vukobrat, dipl. iur., LIBUSOFT CICOM d.o.o.

Neke od tema o kojima će biti riječi navodimo u nastavku:

 • o zakonskim osnovama i nadležnosti za donošenje općih akata
 • o sadržaju odluka o porezu na nekretnine
 • o zakonitosti i kontroli zakonitosti općih akata; uloga Porezne uprave u smislu zakonitosti odluka o porezu na nekretnine
 • o nadležnosti upravnih tijela za razrez i naplatu poreza na nekretnine
 • o utjecaju na ustroj i djelokrug rada te koordinaciji aktivnosti u gradovima i općinama
 • o rokovima i redoslijedu plaćanja, zastari i dospijeću obveze u smislu odredbi Općeg poreznog zakona
 • rasprava i odgovori na pitanja

​Ovim putem molimo da nam Vaša pitanja na navedene teme dostavite na e-mail info@spi.hr kako bi naši stručni predavači mogli pripremiti potpune i kvalitetne odgovore na ista.
 


NAPOMENA:

Kotizacija za konzultantsko savjetovanje – seminar iznosi 800,00 kn po sudioniku/radionici. Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na besplatno konzultantsko savjetovanje – seminar za jednog polaznik/dan mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.

Ukoliko se odlučite sudjelovati na savjetovanju, molimo Vas da najkasnije do 05.07.2017. godine u 12:00 sati  izvršite prijavu sudionika putem priložene PRIJAVNICE. Prijaviti se možete isključivo putem web-a (priložene PRIJAVNICE).

Kotizaciju za sudjelovanje molimo uplatite zaključno s 03.07.2017. godine na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, a potvrdu o uplati molimo pošaljite na fax broj 01/6599-513 ili na e-mail info@spi.hr. Pod model plaćanja navesti 00 32979-OIB korisnika. Postojeći LC korisnici kotizaciju mogu uplatiti i nakon održanog seminara. U slučaju otkazivanja prijave, molimo obavijestite nas putem e-maila prodaja@spi.hr. Za otkazivanje prijava do 03.07.2017. godine vraćamo već uplaćenu kotizaciju. Za odjave nakon 03.07.2017. izvršit ćemo povrat 50% iznosa uplaćene kotizacije.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.