Godišnji odmor u sklopu kojeg negdje otputujemo znatno nas više odmori nego kad ostajemo u svojoj uobičajenoj sredini. Glavni krivac za to vječno je „moranje“ koje nije vezano isključivo uz našu radnu ulogu, već i uz sve ostale aspekte života. Nerijetke su situacije u kojima ono što „moramo“ obaviti nadvlada ono čime se u tom trenutku želimo baviti. To posebno dolazi do izražaja po završetku godišnjih odmora i s prvim paljenjem računala jer smo tada suočeni s manjkom vremena.

Ključ za efikasno upravljanje poslovnim i privatnim vremenom nakon godišnjeg odmora leži u postavljanju stava „Ja sam pilot svog vremena“-  to znači preuzimanje kontrole nad rasporedom i načinom na koji trošimo svoje vrijeme.

Brojna istraživanja su pokazala da kreiranje rasporeda koje uključuje radne obaveze, slobodno vrijeme, vrijeme za opuštanje, obitelj i prijatelje ili vrijeme za hobije pomaže u smanjenju stresa u procesu usklađivanja poslovnog i privatnog vremena. U održavanju kvalitetne ravnoteže poslovnog i privatnog vremena jako je važno imati fleksibilnost jer neočekivanih situacija na svakom je uglu. Biti u mogućnosti prilagoditi se neizvjesnim trenutcima pozitivno utječe na smanjenje stresa, postizanje osjećaja ravnoteže te sveukupno zdravlje.

Nova prilika za obnovu ravnoteže

Pri postavljanju prioriteta, ponekad je korisno fokusirati se na odrađivanje više manje zahtjevnih zadataka koji onda pruže osjećaj postignuća i potiču nas da se uhvatimo i onih većih. Ovaj savjet jednako vrijedi za privatne i za poslovne obveze.

Povratak s godišnjeg odmora može biti prilika da se obnovi ravnoteža između poslovnog i privatnog života, ali ne žurite iako je obveza „preko glave“. Lakše ćete se nositi sa svime budete li imali plan, tijek rješavanja i koračali korak po korak. Ostavite malo vremena u danu i da razmislite o svojim ciljevima, što poslovnim, što privatnim – posvetite vrijeme refleksiji. Zapitajte se što želite postići, postavite prioritete i odredite kako možete uskladiti svoje aktivnosti s tim ciljevima.

Ispitajte sami sebe koliko ste do sada dobro letjeli i kako biste voljeli nadalje letjeti u avionu zvanom vrijeme. Svjesni uloge koju imamo u upravljanju vlastitim vremenom, možemo lakše stvoriti harmoniju između poslovnog i privatnog života.