specijalistički seminar ovrha na plaće

Webinar će se održati dana 15. svibnja 2020. u trajanju od 10:00 – 13:00 sati 

Danas smo suočeni s potpuno novom situacijom za koju se, nažalost, može pretpostaviti kako može imati dalekosežne učinke i bitno utjecati na sve dimenzije našeg privatnog i poslovnog života, slijedom čega moramo biti svjesni kako će se neki poslovni procesi morati i dalje provoditi, usporedno sa svim intervencijama zakonodavca kojima se nastoji ublažiti negativni učinci ove krize. Niz dvojbi iz prakse ukazuju na okolnost kako institut ovrhe na plaći predstavlja izrazito slojevito pravno i računovodstveno  pitanje, koje uslijed koronakrize svakako dobiva još dublju i složeniju dimenziju. 

Iako bi ovrha na novčanim sredstvima putem Fine trebala predstavljati pravilo u smislu predmeta i sredstva ovrhe, svakodnevna praksa ipak ukazuje kako se kolegice i kolege koje obavljaju poslove obračuna te isplate plaće i drugih primanja susreću s nizom različitih zahtjeva od strane trećih osoba, u pravilu vjerovnika, kojima se, u bitnome, od poslodavca zahtijeva da ustegnu dio plaće radnika te izravno izvrše prijenos sredstava na račun vjerovnika. 

Složenost i učestale izmjene normativnog okvira koji uređuje predmetno područje, zatim okolnost postojanja zaštićenog računa te ograničenja i izuzimanja od ovrhe, kao i niz novih te nepredvidivih okolnosti u navedenom smislu, onemogućuju jasno i nedvojbeno definiranje jednoobraznog postupanja u svim potencijalnim situacijama vezanim uz provedbu ovrhe i druga ustezanja na plaći. 

Međutim, iako se navedena problematika često percipira kao praktično računovodstveno pitanje, mišljenja smo kako je, uvažavajući složenu radnopravnu i ovršnopravnu komponentu iste, riječ o iznimno slojevitom pravnom i računovodstvenom problemu kojem je nužno pristupiti temeljito i multidisciplinarno. Naravno, svakako će biti govora i o utjecaju novonastalih okolnosti uslijed niza intervencija zakonodavca u normativni okvir kojim se uređuje područje prisilne naplate na primanjima fizičkih osoba. 

Stoga smo, uvažavajući upite i dvojbe kolegica i kolega koji se s navedenom problematikom susreću u praksi, u okviru savjetovanja odlučili obraditi sljedeće teme i pitanja:

 • administrativna zabrana i zapljena po pristanku dužnika
 • ovrha na plaći kao predmet ovrhe
 • izuzimanja i ograničenja od ovrhe 
 • ustegnuće sindikalne članarine i potraživanja poslodavca prema radniku
 • primjena i vremenskom važenje propisa u odnosu na valjanost pravnih poslova kojima se dopušta ustezanje plaće
 • prekršajna odgovornost poslodavca
 • osvrt na relevantnu sudsku praksu
 • zastoj ovrhe i druge zakonske promjene uslijed koronakrize!!!

Predavači: 

 • Zinka Bulka, dipl. iur., sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici
 • Vedran Vukobrat, dipl. iur., pravni savjetnik društva Libusoft Cicom

 


UPUTE ZA PRIJAVU I PRISTUPANJE WEBINARU

 • Potrebno je ispuniti online prijavnicu (navesti točne i potpune podatke). Sustav će automatski potvrditi zaprimanje.
 • Uplatiti kotizaciju (Bez uplate kotizacije nije moguć pristup webinaru. LC korisnici kotizaciju mogu uplatiti i nakon održanog webinara)
 • Dostaviti potvrdu o uplaćenoj kotizaciji LC-u (mail: info@spi.hr)

Dan prije webinara (najkasnije na dan održavanja do 2 sata prije početka), dobit ćete mail s poveznicom putem koje možete pristupiti webinaru.

 

KOTIZACIJA
Kotizacija za webinar po sudioniku iznosi 400,00 (320,00 kn + PDV).
Prijavite se najkasnije do 14.05. 2020. u 14:00 sati putem priložene ONLINE PRIJAVNICE

Kotizaciju za sudjelovanje molimo uplatite zaključno s 14.05. 2020. godine na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, a potvrdu o uplati molimo pošaljite na e-mail prodaja@spi.hr.
Pod model plaćanja navesti 00 41389-OIB korisnika, a u opis točan naziv i datum webinara.
Postojeći LC korisnici kotizaciju mogu uplatiti i nakon održanog webinara po ispostavljenom računu.

Ukoliko je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na jednu od ovih adresa: marina.pericic@spi.hr ili andjela.markovic@spi.hr

U cijenu webinara uključeni su prezentacija u pdf formatu i video zapis webinara.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

Upute za ulazak i sudjelovanje na LC WEBinaru (PDF)