Razdoblje je predaje prvog kvartalnog financijskog izvještaja u 2021. godini. Okružnicu Ministarstva financija možete preuzeti u cijelosti na web stranici na LINKU.

U nastavku pronađite kratak osvrt o novostima definiranim Okružnicom s primjerima evidencije:

 • Rokovi i obrasci

 

 • Pomoć institucija i tijela EU te pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
  – od 01. siječnja 2021. sredstva pristigla od EU evidentiraju se kao prihod, a ukidaju se računi: 23957 – Obveze za predujmove EU i 12913 – Potraživanja za dane predujmove za EU projekte
  – evidencija s danom 31.12.2020., koja je bila na osnovnom računu 23957, temeljnicom se na dan 02. siječnja 2021. godine prenosi na prihode, a sredstva evidentirana na računu 12913 prenose se na rashode

 

 • Protestirana jamstva
  – plaćanja po danim jamstvima od sada evidentiraju se u okviru rashoda, a ne više kao izdataka

 

 • Prijenosi donacija izvan općeg proračuna
  – evidencija donacija izvan općeg proračuna ide u okviru evidencije prihoda i rashoda za dane/primljene donacije

 

 • Prijenos donacija unutar općeg proračuna
  – evidencija donacija unutar općeg proračuna ide u okviru podskupine: 915 – Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza