Jučer je na Liderovoj konferenciji 48 sati – 12. Susretu gradonačelnika i poduzetnika, održan zanimljiv okrugli stol. O transparentnosti i uključivanju građana u odlučivanje o lokalnim temama raspravljali su Sanjin Rukavina, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave, Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke, Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara, Renato Krulčić, gradonačelnik Pazina i Tomislav Knežević, voditelj prodaje i marketinga LC-a.

Prema riječima državnog tajnika transparentnost će, s izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, postati jedna od ključnih obveza svih JLP(R)S. I to ne samo na razini informacije već kao skup aktualnih, ažurnih i dostupnih usluga i kanala komunikacije prema građanima kakve su djelom već u primjeni u Bjelovaru, Kutini, Splitu i Svetoj Nedelji.

Moderatorica panela, Gorada Gelenčer, vješto je vodila i vraćala raspravu na temu transparentnosti jer su, nakon najave izmjena Zakona, replike nekih govornika krenule u druge sfere.

No, gradonačelnik Bjelovara ustvrdio je da bi transparentno poslovanje u javnoj upravi trebalo primjenjivati i podrazumijevati samo po sebi, a ne da ga se treba nametati zakonom, ali ipak, Zakon otvara novo područje.

Vojko Obersnel, pohvalio se riznicom kroz koju prolaze sve transakcije grada i ustanova. Želio bi cijelu riznicu napraviti dostupnom građanima, ali iznio je nekoliko prepreka obzirom na veličinu grada i veliki broj transakcija od cca 420.000 godišnje pa čak i GDPR, no ipak očekuje da će slijedeće godine to biti u funkciji.

Tomislav Knežević iznio je da informatičko rješenje već postoji i da je u primjeni i u velikim gradovima poput Splita. Objasnio je da se radio o otvorenoj web platformi na koju se mogu postaviti različite digitalne usluge i servisi te omogućiti građanima interakciju i dvosmjernu komunikaciju. Radi se ne samo o uvidu u proračun i poslovanje JLP(R)S nego i o automatizaciji koja u velikoj mjeri eliminira ljudski rad, mogućnost pogrešaka i netransparentnost, te automatiziranom zaprimanju i kolanju dokumenata i podataka kroz takve sustave.

Renato Krulčić, gradonačelnik Pazina, predstavio je projekt ‘Pazi(n), proračun’ kroz koji Grad pazin nastoji pridonijeti učvršćivanju povjerenja građana prema gradskoj upravi naglasivši da je transparentnost preduvjet za stvaranje povjerenja.

U diskusiji je spomenut i prijedlog da bi zapravo najbolje bilo napraviti jedan središnji sustav na razini države u koji bi onda sve JLP(R)S uključile svoje podatke i tako ih pružile javnosti na uvid, na što je moderatorica za komentar upitala Tomislava Kneževića. On je odgovorio da je to tehnički moguće, ali da je na državnoj upravi odluka o tome.

Državni tajnik je na pitanje hoće li se takav projekat provesti i na razini države odgovorio da su za to nadležni Ministarstvo financija i Središnji državni ured za središnju javnu nabavu. Dakle, vidjet ćemo.

Zanimljivoj, i vrlo dinamičnoj, raspravi aktivno su se pridružili i sudionici koji su konferenciju pratili online što samo potvrđuje koliko je tema važna i aktualna. Jasno je da će transparentna komunikacija s građanima itekako imati utjecaj na njihove odluke na izborima.