6. Savjetovanje pročelnika JLP(R)S na kojem je sudjelovao veliki broj čelnih ljudi lokalne i područne (regionalne) samouprave, održano je 17. rujna 2015. Događaj je organiziran u zajedničkoj suradnji LIBUSOFT CICOM-a i Udruge gradova. 

Na Savjetovanju su gostovali mnogobrojni predavači iz Ministarstva financija, Porezne uprave, djelatnici iz gradske uprave, te LC konzultanti i predstavnici Udruge gradova. Ove godine je skup okupio preko 200 sudionika. 

Radni dio započeo je predavanjem gđe Mladenke Karačić iz Ministarstva financija na temu Odvajanje procesa planiranja i izvršenja proračuna JLP(R)S od računovodstva – prilike i izazovi. U nastavku Savjetovanja, sudionici su mogli čuti izlaganja iz područja problematike planiranja na lokalnoj razini, upravljanje i raspolaganje nekretninama u JLP(R)S i komunalnoj naknadi.  Neke od teme izlaganja su bile: Evidencije dohodaka i primitaka – pristup podacima i mogućnosti njihovog korištenja, Uloga županija i velikih gradova u provedbi Zakona o procjeni vrijednosti nekretninama, Komunalna naknada s posebnim osvrtom na javnu upravu i ostale neplatiše, Organizacija procesa i podataka kao preduvjet kvalitetnog izvještajnog sustava u JLP(R)S…

Za vrijeme Savjetovanja sudionici su aktivno sudjelovali postavljajući brojna pitanja te su na kraju zaključili da im je održano Savjetovanje bilo od  izuzetne koristi za dalji rad. 

Zahvaljujemo se svim predavačima i sudionicima na velikom odazivu i iskazanom interesu tijekom Savjetovanja.