Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci d.o.o. i TIM4PIN d.o.o. su u opatijskom hotelu Milenij 27. i 28. studenog uspješno održali konferenciju pod nazivom „Ključni izazovi ekonomskog rasta i razvoja lokalnih samouprava u 2016. godini“.

Dvodnevna konferencija posvećena je unaprjeđenju potencijala lokalnih samouprava u generiranju brzog gospodarskog rasta i razvoja na svom teritoriju kroz primjenu najviših svjetskih standarda u pogledu kvalitete lokalnih javnih usluga te izvođenje investicijskih projekata u okviru suradnje javnog i privatnog sektora. Prvi dio konferencije bio je fokusiran prema ulozi ključnih institucija javnog sektora vezanim uz ograničenja rasta i razvoja lokalnih samouprava, problemima i prilikama u okviru sustava upravljanja javnom imovinom te izazovima upravljanja lokalnim samoupravama.
U dugom dijelu bilo je govora o projektu pametnih gradova (SmartCities) u okviru programa stvaranja Centara kompetencija. Bilo je također riječi o kreditiranju infrastrukturnih projekata i projekata poticanja energetske učinkovitosti i gospodarenja otpadom.

Na konferenciji je LC sudjelovao kao sponzor i imao je izlaganje na temu Kako do novih prihoda JLS?