29. lipnja 2022. u organizaciji LIBUSOFT CICOM-a d.o.o. održan je LC specijalistički seminar Naplata i otpis gradskih i općinskih prihoda.

Seminar je okupio četrdesetak polaznika sa područja cijele Hrvatske kako bi sa kolegama raspravili što nas čeka u nadolazećoj i ujedno najzahtjevnijoj poslovnoj godini od osnutka i uspostave lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Teme koje su najviše zaintrigirale sudionike su one u kojima se govorilo kako će zamjena kune eurom utjecati na iskazivanje dugovanja i ovršnim ispravama te koji procesi se moraju digitalizirati da da bi JLP(R)S spremno dočekale stupanje na snagu nove Uredbe o uredskom poslovanju.

Predavači na seminaru bili su istaknuti stručnjaci u predmetnom području:

Zinka Bulka, dipl. iur., sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici

Vedran Vukobrat, dipl. iur., pravni savjetnik, LIBUSOFT CICOM d.o.o.

Tijekom čitavog druženja bila je prisutna konstruktivna diskusija koja se razvila na osnovu pitanja sudionika, a dobra atmosfera došla je do izražaja prilikom opuštenog druženja za vrijeme pauzi i ručka.

Ovim putem još jednom zahvaljujemo svim sudionicima na odazivu i ugodnom druženju!