Transparentnost javnih financija i nova zakonska regulativa, te brojna pitanja koja se pojavljuju glede nje, potvrđuju koliko je ova tema bitna u pravilnom funkcioniranju JLS-a. Koliko su ove informacije značajne dokazuje i broj prijavljenih na WEBinar, kojeg je pratilo gotovo stotinu sudionika.

Nova zakonska formulacija je kratka i prilično jasna, ali površna i uska interpretacija nove zakonske obveze može potencijalno uzrokovati i dalekosežne neželjene štetne posljedice.

Upravo smo zato na ovom WEBinaru detaljno pojasnili sve obveze koje proizlaze iz novih zakona i međusobno podijelili svoja iskustva iz prakse.

Na WEBinaru, kojeg je organizirao LIBUSOFT CICOM, moglo se saznati sve o transparentnosti javnih financija i novoj zakonskoj obvezi za sve županije, gradove i općine, o čemu nam je govorio naš pravni savjetnik-konzultant Vedran Vukobrat, dipl. iur. Na temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) sva tijela javne vlasti, a tako i jedinice lokalne i područne samouprave, obvezna su na internetskim stranicama javno objavljivati niz podataka vezanih uz njihova područja rada. To se odnosi na podatke o izvorima financiranja, proračunu, izvršenju proračuna i financijskom planu, ali i podatke o dodijeljenim bespovratnim sredstvima i pomoćima, odnosno podatke u smislu propisa kojim se uređuje područje javne nabave.

Kao jednu od najznačajnijih zakonskih novina Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20)  valja istaknuti uvođenje obveze svim jedinicama lokalne i područne samouprave na internetsku objavu potrošenih javnih sredstava, na način da informacije budu lako dostupne i pretražive.

Kao odlična nadopuna novih zakona na WEBinaru je bilo riječi i o LC Platformi Otvoreno koju nam je predstavio Tomislav Knežević, Voditelj Odjela marketinga i prodaje LC-a . Poseban naglasak stavio je na digitalni servis iTransparentnost koji, sukladno propisanim uvjetima o transparentnosti proračuna, omogućava objavu pravodobnih, točnih i vjerodostojnih informacija o realizaciji proračunskih stavki JLP(R)S. Servis pruža detaljan i ažuran pregled postupaka nabave roba, radova i usluga, ugovora o nabavi roba radova i usluga, računa dobavljača te isplata iz proračuna.

S obzirom na veliku zainteresiranost, u planu je održavanje još jedne radionice na ovu temu, tako da pratite naš kalendar događaja i ne propustite naše sljedeće radionice!