Dana 15. lipnja 2011. godine završen Projektni zadatak u Gradu Duga Resa kao preduvjet uvođenja objedinjene naplate za više naknada i usluga čime se očekuje racionalnije poslovanje uz niz pogodnosti za građane.  

Tokom protekla 2 mjeseca rada na Projektnom zadatku analizirani su informacijski sustavi tri korisnika buduće objedinjene naplate: Grad Duga Resa, Stambeno gospodarstvo d.o.o. i Komunalno Duga Resa d.d..
Objedinjena naplata u Dugoj Resi -01 | SPI
Također je provedena analiza svih poslovnih procesa i kolanja dokumenata . Kroz Projektni zadatak razrađeni su svi elementi buduće objedinjene naplate: obračuni, uplatnice, slanje uplatnica, prisilna naplata, mjesto uplate, pritužbe itd…

Ciljevi koji se očekuju nakon uvođenja su značajni kako za Grad i tvrtke u njegovom vlasništvu tako i za građane. Građanima će biti omogućeno plaćanje računa bez naknade platnog prometa, obavljanje svih statusnih promjena na jednom mjestu.  

Nakon uvođenja očekuje se bolja naplata, ujednačena dinamika naplate prihoda Grada, efikasnije poslovanje racionalizacija poslovanja , analitičko knjigovodstvo građana na jednom mjestu i drugo.
 
Dovršetak uvođenja i puštanje u operativni rad sustava objedinjene naplate planiran je za početak 2012. godine.

Objedinjena naplata u Dugoj Resi -02 | SPI