Objavljeno: 08.08.2019.

Što je zajedničko područjima uredskog poslovanja, prava na pristup informacijama i obvezi zaštite osobnih podataka u poslovanju jedne jedinice lokalne samouprave ili javne ustanove? Gotovo svi poslovi koje je potrebno obaviti u okviru navedenih područja obuhvaćeni su, ovisno o veličini i raspoloživim financijskim te administrativnim kapacitetima, u nadležnost ustrojstvene jedinice ili službenika zaduženog za opće poslove u okviru nekog javnopravnog subjekta. Recentni normativni okvir za navedena područja svakako je iz istih stvorio prilično zahtjevne samostalne upravne discipline. Po svemu sudeći, čelnici naših javnopravnih tijela u budućnosti će tim disciplinama, pored obavljanja javnih zadaća zbog kojih su ustrojena, trebati posvetiti puno više pozornosti i razumijevanja.

Zaštita osobnih podataka posebno je u žarištu pozornosti od svibnja prošle godine od kada je na snazi Opća uredba o zaštiti osobnih podataka ili već uvriježeni akronim za istu GDPR, dok s nestrpljenjem (a neki i sa zebnjom), očekujemo novu Uredbu o uredskom poslovanju koja bi u potpunosti trebala digitalizirati sve procese administrativnog poslovanja na svim razinama javne uprave u Republici Hrvatskoj.

O pravu na pristup informacijama kao posebnom području već je puno toga rečeno i napisano, no Vedran Vukobrat, pravni savjetnik u LC-u, dao je zanimljiv osvrt na jedan institut unutar tog područja – obvezu objavljivanja dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću. I to kroz primjer jedne presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Pročitajte cijeli tekst >>>