Objavljeno: 06.04.2018.

Dana 05.04.2018. na stranicama ministarstva je objavljena Okružnica o predaji financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018., koja je dostupna na linku: https://www.mfin.hr/hr/upute-za-sastavljanje-financijskih-izvjestaja-proracuna-i-proracunskih-korisnika-2018.

U navedenoj okružnici, dio VI., pojašnjen je izgled i sadržaj Izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Izvještaj) prema  Izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna koji je stupio na snagu u listopadu 2017.godine.
Primjer Izvještaja je Odjel računovodstvenih projekata slao na usklađenje u Ministarstvo financija.
Po primitku potvrde o izgledu i sadržaju Izvještaja prioritetno se krenulo u izradu istog.
S obzirom, da je Okružnica u dijelu Izvještaja različita od verzije koju smo ranije dobili, obavještavamo Vas da se po izmjenama žurno postupa i da će Izvještaj biti dostupan za implementaciju kod korisnika početkom idućeg tjedna.
Svim korisnicima napominjemo da će dorada biti ugrađena u verziju 6.01.00.08. LC aplikacija te instalirana svim proračunskim korisnicima.

Također, obavještavamo Vas da će se po izradi uputa za ispis Izvještaja iste objaviti na web stranici.