Objavljeno: 13.06.2019.

Novi Zakon o Državnom uredu za reviziju stupio je na snagu 21. ožujka 2019. i njime se, u odnosu na prethodni zakon, dodaju ili podrobnije određuju nadležnost Državnog ureda za reviziju (DUR) i subjekti revizije, upravljanje DUR-om, provedba naloga i preporuka i prekršajne odredbe. Utvrđuju se, također, i vrste revizije u skladu s revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI). Bitna novina, u odnosu na dosadašnje uređenje, jest da je DUR nadležan za reviziju Hrvatske narodne banke.

Ne ulazeći u ustrojstvo, nadležnost i odredbe koje se tiču rada i funkcioniranja, dat ćemo osvrt na neke bitne novine u odnosu na dosadašnje poslovanje Državnog ureda za reviziju. Poseban je naglasak na odredbama koje bi mogle imati značajne posljedice na poslovanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika. U ovom smislu valja istaknuti odredbe Zakona koje se odnose na provedbu naloga i preporuka po obavljenim revizijama, odnosno mogućnosti sankcioniranja onih subjekata revizije koji propuste postupiti po nekom nalogu ili preporuci DUR-a.

Što obuhvaća revizija, koje su obveze subjekata revizije i kakve su prekršajne odredbe te najčešće nepravilnosti pročitajte u članku koji je za vas priredio Vedran Vukobrat, dipl. iur., stručni konzultant u LC-u

Pročitajte cijeli članak >>>