U sklopu razvoja aplikacije Salda konti kupaca i dobavljača, napravili smo novi modul OPL – OBRAČUNSKA PLAĆANJA  koji omogućava evidentiranje ugovorenih obračunskih plaćanja (kompenzacija, cesija i asignacija).
 
S modulom OPL omogućeno je praćenje i provođenje obračunskih plaćanja na način da daju informaciju o tome kada je pokrenut ili dobiven neki prijedlog obračunskog plaćanja, kada je isto i sprovedeno, te o konkretnim knjigovodstvenim dokumentima koji sudjeluju u svakom. Svaka vrsta obračunskog plaćanja veže uz sebe određene uloge (u cesijama (cesionar, cesus, cedent) i asignacijama (asignant, asignatar, asignat)) te ovisno o tome se odabiru dokumenti iz Salda kontija koji sudjeluju u istima i na kojima se kasnije vrše određena knjiženja (bilo putem izvoda ili knjižnih zapisa).

Svako provođenje obračunskog plaćanja završava knjiženjem protudokumenata tako da ostaje jasan trag o prebacivanju bilo obveze ili potraživanja sa određenog partnera na nekog drugog ili samo zatvaranje takvih. 

Osim provođenja putem preknjiženja, omogućeno je i provođenje putem žiro računa, na način da se formiraju kompenzacijski zbrojni nalozi, koji se šalju u net banking sustav Vaše poslovne banke na provođenje. Kod prihvata izvoda na kojemu je provedeno određeno obračunsko plaćanje sustav sam vrši povezivanje naspram obveza/potraživanja i vrši zatvaranje stavaka izvoda.

U svakom trenutku za svaki SC dokument se može vidjeti da li je 'rezerviran' nekim neprovedenim postupkom, što znači da se vodi računa o budućim plaćanjima ili sudjelovanjima u novim obračunskim plaćanjima.

Novim modulom se olakšava evidencija i praćenje obračunskih plaćanja.