Objavljeno 10.06.2019.

Iako je novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) na snazi već skoro godinu dana (od 4. kolovoza 2018.) tek sad je zanimanje za neke odredbe doseglo vrhunac. Tako je, primjerice, s obvezom donošenja Odluke o komunalnom redu te ustroju evidencije komunalne infrastrukture za koju rok istječe 4. kolovoza 2019.

U petak je, 7. lipnja, u zagrebačkom hotelu Panorama održan specijalistički seminar Komunalni red – Odluka o komunalnom redu i komunalna infrastruktura koji se bavio upravo gorućim temama vezanim uz Zakon o komunalnom gospodarstvu. Sudionici su do posljednjeg mjesta ispunili dvoranu što potvrđuje da je još jako puno dilema ostalo za razjasniti. Toga su se prihvatili vrsni stručnjaci – Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Stalne službe u Sesvetama OGS Zagreb, Matko Lovreta, dipl. iur. – pročelnik Odjela za komunalne djelatnosti Grad Makarska, Vedran Vukobrat, dipl. iur. – pravni savjetnik u društvu LIBUSOFT CICOM i Mladen Kolarek, ing. geod. – stručni konzultatnt u društvu LIBUSOFT CICOM.
Podsjetimo, na teme koje su obrađene u sklopu programa. Ana-Marija Končić govorila ja o upisu komunalne infrastrukture, te iznijela praktična iskustva u vezi upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige. Mladen Kolarek predstavio je aplikativno rješenje za vođenje Evidencija komunalne infrastrukture, a prvi blok završio je Vedran Vukobrat s nekoliko pitanja oko proglašenja komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu.

U drugom je bloku nastavio s temom Odluke o komunalnom redu i općim aktima s osnova Zakona o komunalnom gospodarstvu. Matko Lovreta je detaljno obradio područje komunalnog reda, uz naglasak na provedbu prekršajnog postupka u kontekstu provedbe odredbi o komunalnom redu, te uz brojne praktične primjere i primjenjive obrasce za provođenje prekršajnog postupka.
Kako je koja tema došla na red tako su se sve više nizala pitanja sudionika. Razvila se dinamična diskusija koja je pridonijela kvaliteti ovog događaja. Upravo to, aktivno uključivanje sudionika, čini ovakve seminare vrijednim i jedinstvenim. Kada su prisutni kompetentni stručnjaci na svako pitanje stigne odgovor.
O kvaliteti obrađenih tema i područja naviše govori okolnost kako je u trećem bloku iza ručka rasprava potrajala čak do 16:00 sati.
Uvjereni smo da je, na osnovu informacija dobivenih na Specijalističkom seminaru Komunalni red – Odluka o komunalnom redu i komunalna infrastruktura, moguće dužnosti i obveze provesti zakonito, funkcionalno i svrsishodno.