Suočeni s pandemijom uzrokovanom koronavirusom, a na području Zagreba i razornim potresom, našli smo se u situaciji da je potreba za  komunikacijom putem telefona, mobilnih telefona, e-mailova, te raznih aplikacija koje nam omogućuju video pozive i sastanke sve veća. Radne nam se rutine mijenjaju iz dana u dan. Potrebo ih je stalno prilagođavati i usklađivati. Ali tu su i mjere koje Vlada RH poduzima te Zakoni koji se donose/dopunjuju i mijenjaju na dnevnoj bazi pa je potrebno kontinuirano i aktivno praćenje i promptna primjena.

Ipak, sve one koji rade na obračunima plaća u cijeloj ovoj situaciji, obradovati će činjenica da obračun plaća ostaje isti, a što je još važnije JOPPD ostaje isti. Mijenjaju se iznosi koji će u konačnici teretiti vlastita sredstva poslodavca, ovisno o tome koji su zahtjevi odobreni poslodavcu, te dospijeća poreza i javnih davanja, ali i njihova eventualna oslobađanja ako poslodavac udovoljava uvjetima.

Ukoliko poslodavac udovoljava uvjetima mjere za očuvanje radnih mjesta koju provodi HZZ, jer mu je zbog epidemije koronavirusa ugroženo poslovanje, temeljem zahtjeva HZZ sufinancira isplatu neto plaće. Također temeljem iste mjere HZZ na dodijeljenu svotu potpore plaća i doprinos na MIO II.

Za radnike zaposlene u punom radnom vremenu za ožujak iznos sufinanciranja je 3.250,00 kn a za travanj i svibanj 4.000,00 kn.

Temeljem Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) i  Dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN 43/20), porezna uprava će oslobađati poslodavca obveze doprinosa iz i na plaću do visine isplaćene neto plaće financirane ovom mjerom.

Oslobođenje od plaćanja doprinosa provodit će Porezna uprava po službenoj dužnosti na temelju podataka razmijenjenih s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje iz dokaza o isplaćenoj plaći stjecatelja potpore i podataka iskaznih u Obrascu JOPPD podnijetom Poreznoj upravi. Oslobođenje od plaćanja doprinosa iskazivat će se umanjenjem obveze na porezno-knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika.

Poslodavac će i dalje obračunati javna davanja na punu svotu plaće te sukladno propisima predati JOPPD te, ukoliko je plaća manja od 4.000,00 kn, korigirati i bruto i neto kako bi radnik dobio iznos za koji poslodavac koristi potporu.

Poslodavci će isto tako moći koristiti i mogućnost odgode/ oslobođenja/ obročne otplate obveze poreza i javnih davanja ukoliko udovolje uvjetima temeljem Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) te Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19, 35/20 i 43/20).

Ukoliko je poslodavac obveznik mjesečne naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, temeljem Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« 32/2020), od ožujka 2020. godine mjesečna naknada iznosi 812,50 kn (20% minimalne plaće).

Međutim, temeljem  Odluke o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom (NN 36/2020), odgađa se obveza plaćanja novčane naknade poslodavcima obveznicima kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom koja će nastati za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, uz mogućnost odgode plaćanja obveza koje će nastati u naredna 3 mjeseca.

Ukoliko poslodavac odluči isplaćivati potporu zaposlenicima zbog prirodne katastrofe koju je proglasio Grad Zagreb, pod uvjetom da je omogućena svim radnicima koji su pretrpjeli štetu, takva potpora se ne smatra dohotkom od nesamostalnog rada te se ne prikazuje u JOPPD-u.

Zaključno, bez obzira hoće li će poslodavac imati pravo na potporu, biti oslobođeni ili će mu se odgoditi, odobriti obročna otplata poreza i javnih davanja, pri obračunima kao i do sada potrebno je ostati dosljedan pravilu struke i za sve što se  obračunava imate pravni temelj i vjerodostojnu dokumentaciju.