Nakon višegodišnjeg zatišja, objedinjena naplata ponovo postaje aktualna kod velikih gradova, koji imaju više komunalnih sustava i višestruko vođenje baze podataka.

Aplikacija SPI 630 USZ-KOMIS sa SQL bazom podataka omogućava efikasno vođenje objedinjene naplate kako za male, srednje tako i za najveće subjekte s milijunskim brojem stavaka obračuna.

Radi se o aplikaciji koja spaja programe USZ (Upravljanje Stambenim Zgradama) i KOMIS (Komunalno-Informacijski Sustav) i stvara jedinstvene baze podataka na temelju koje se može voditi jedinstveno knjigovodstvo. Prednosti su značajne uštede, jednostavna primjena, poboljšana kvaliteta podataka, a posebno su zanimljive za krajnje korisinke – građane i druge pravne subjekte  koji plaćanja mogu obavljati u centraliziranim ili dislociranim uredima gradskog komunalnog poduzeća ili upravitelja stambenim zgradama, bez šetanja od šaltera do šaltera.

SPI USZ-KOMIS omogućava obračun i naplatu, te analitičko i sintetičko praćenje za više od 80 različitih naknada. Navodimo samo neke od najčešćih naknada i usluga:

 • komunalna naknada
 • naknada za uređenje voda
 • obračun utroška vode
 • naknada za odvoz smeća
 • naknada za odvodnju
 • grobna naknada
 • ekološka renta
 • naknade za priključke na vodu, odvodnju i plinsku mrežu
 • spomenička renta
 • komunalni doprinos
 • obračun i naplata najamnine
 • zajednička pričuva
 • dimnjačarske usluge
 • osiguranja posebnih dijelova zgrade
 • stubišna rasvjeta
 • obračun troškova grijanja
 • obračun grijanja vode
 • kabelska televizija
 • čišćenje zajedničkih dijelova zgrade, itd.  

Svakako da je posebno zanimljiv i segment naplate, obračuna kamata, različitih oblika opominjanja (od poziva na usklađenje, pa sve do opomene pred tužbu), te automatizirana ovršna priprema (rješenje o ovrsi, tužbe).

Aplikacija 630 USZ-KOMIS je u razvoju i njeno dovršenje je planirano za drugu polovicu ove godine.

Aplikacija 630 | SPI