Tijekom dva dana na početku ovoga mjeseca u Zagrebu i Splitu organiziramo radionice pod nazivom “Uradi sam – izrada predložaka opomena, ovrha, kamatnih listova”. Cilj radionica je naučiti korisnike kako mogu sami mijenjati, dorađivati i testirati ispis, te u svakom trenutku napraviti Word predložak kakav im je potreban. Namijenjene su svim korisnicima koji unutar SPI sustava koriste module opomena, ovrha i obračuna kamata.

Datum održavanja: 6. listopada 2022. i 7. listopada 2022.
Vrijeme održavanja: 09:30 h – 15:00 h
Radionica će se 6. listopada 2022. održati na lokaciji :  Libusoft Cicom d.o.o., Remetinečka cesta 7A, 10020, Zagreb

Radionica će se 7. listopada 2022. održati na lokaciji :  Libusoft Cicom d.o.o., Lička 4, Split

Predavači: Adela Dorner i Marina Stojanac

Sadržaj

– otvaranje radionice i upoznavanje sa rasporedom rada
– rad sa varijablama za izradu predložaka opomena i samostalna izrada predloška opomene
– rad sa varijablama za izradu predložaka ovrha i samostalna izrada predloška ovrhe
– rad sa varijablama za izradu predložaka kamatnih listova i samostalna izrada predloška kamatnih listova
– testiranje ispisa svih samostalno formiranih predložaka

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – iznosi po sudioniku 1.500,00 kn + PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 750,00 kn + PDV
Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.