Poštovani korisnici,

U nastojanju da za Vas uvijek pripreme relevantne i aktualne edukacije, naši konzultanti pripremili su radionicu napredne obuke Uradi sam – izrada predložaka opomena, ovrha, kamatnih listova,namijenjenu svim korisnicima koji unutar SPI sustava koriste module opomena, ovrha i obračuna kamata.

Cilj radionice je naučiti korisnike kako word predloške mogu sami mijenjati, dorađivati i testirati ispis, i u svakom trenutku sami napraviti predložak kakav im je potreban.

Datumi održavanja radionica su:
15. travnja 2019. u LC edukativnom centru Zagreb​
16. travnja 2019. u LC edukativnom centru Split​
17. travnja 2019. u LC edukativnom centru Osijek

Planirano trajanje radionica je od 09:30 do 15:00 sati.

Planirani program rada je: 

  1. otvaranje radionice i upoznavanje sa rasporedom rada
  2. rad sa varijablama za izradu predložaka opomena i samostalna izrada predloška opomene
  3. rad sa varijablama za izradu predložaka ovrha i samostalna izrada predloška ovrhe
  4. rad sa varijablama za izradu predložaka kamatnih listova i samostalna izrada predloška kamatnih listova
    – testiranje ispisa svih samostalno formiranih predložaka
  5. rad sa varijablama za izradu predložaka kamatnih listova i samostalna izrada predloška kamatnih listova
    – testiranje ispisa svih samostalno formiranih predložaka

NAPOMENA:
Cijena napredne radionice za jedan dan je 560,00 kn + PDV (700,00 kn s uključenim popustom od 20%) po sudioniku/radionici.

Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održane napredne obuke – radionice.

Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.
Ukoliko se odlučite sudjelovati na radionici, molimo Vas da najkasnije tri dana (72 sata) prije održavanja obuke izvršite prijavu sudionika isključivo putem priložene PRIJAVNICE.
Napomena: obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje a ne pojavljivanja i neotkazivanja u minimalnom roku od 48 sati, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.