Obuka je namijenjena je korisnicima SPI programa koji rade na obračunu plaća i drugog dohotka, a cilj joj je educirati korisnike o različitim specifičnostima prilikom obračuna drugog dohotka.

Vrijeme održavanja: 22. travnja 2024. u trajanju od 09:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: LC Zagreb, Remetinečka cesta 7, Zagreb

Predavači: Anita Rakovec

Sadržaj: Popisi i primici pomoću kojih se ostvaruje drugi dohodak

  • ugovor o djelu tuzemnog suradnika
  • naknada za autorsko djelo/umjetničko autorsko djelo tuzemnog suradnika
  • drugi dohodak – oslobađanje od obveze doprinosa
  • troškovi službenih putovanja osoba koje ostvaruju primitke od drugog dohotka
  • način isplate drugog dohotka, oznake na nalozima za isplatu te izvješćivanje u obrascu JOPPD
  • isplate drugog dohotka zaposlenicima
  • isplate drugog dohotka nasljednicima
  • drugi dohodak nerezidenata
  • isplata drugog dohotka kod neprofitnih organizacija
  • pitanja i odgovori

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – uživo iznosi po sudioniku 210,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 110,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam navedeni broj dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: