Mjesec travanj zaključit ćemo s još jednom edukacijom za naše korisnike aplikacije Uredsko poslovanje. Cilj edukacije je obučiti korisnike upravljati sa svim naprednim funkcionalnostima u aplikaciji 223, a vezano uz Uredbu o uredskom poslovanju. Namijenjena je svim operaterima koji koriste aplikaciju Uredsko poslovanje – od djelatnika pisarnice do referenata po odjelima.

Vrijeme edukacije: 29. travnja 2024., od 10,00 do 14 sati 

Mjesto edukacije: ZOOM

Predavač: Vedran Padovan

Sadržaj edukacije: 

  •  novosti i dorade, digitalni obrasci, PAG, interna prijemna knjiga, DMS, otprema pošte, spoj na MUP
  • dinamičko definiranje sadržaja dokumenata i korištenje predložaka u 223
  • korištenje dodatnih modula u 223 i osvrt na zakonske izmjene

NAPOMENA 

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 130,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 70,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVA