Cilj obuke:
osposobiti korisnike za samostalno obračunavanje potrebnih ispravaka
Kome je namijenjena:
namijenjena je korisnicima koji rade obračun plaće i pripremaju JOPPD obrazac
Radionica će se održati 20.03.2019. u LC edukativnom centru Zagreb.
Planirano trajanje radionica je od 09:30 do 15:00 sati.
Više informacija, te prijavnicu za sudjelovanje možete pronaći OVDJE