Svim korisnicima LC SPI programa pripremili smo Naprednu obuku – Drugi dohodak i putni nalozi vanjskih suradnika. Cilj obuke je educirati korisnike u specifičnosti obračuna drugog dohotka za tuzemne i inozemne suradnike te način obračuna službenih putovanja.

Datum održavanja 19.03.2021. u trajanju od 09:30-15:00 sati
Napredna obuka održat će se putem aplikacije Zoom.

 

Sadržaj radionice:

• Propisi i primici po osnovu kojih se ostvaruje drugi dohodak
• Ugovor o djelu tuzemnog suradnika
• Naknada za autorsko djelo/umjetničko autorsko djelo tuzemnog suradnika
• Drugi dohodak – oslobađanje od obveze doprinosa
• Troškovi službenih putovanja osoba koje ostvaruju primitke od drugog dohotka
• Način isplate drugog dohotka, oznake na nalozima za isplatu te izvješćivanje u obrascu JOPPD
• Isplate drugog dohotka zaposlenicima
• Drugi dohodak nerezidenata
• Pitanja i odgovori


UPUTE ZA PRIJAVU I PRISTUPANJE:
Potrebno je ispuniti online prijavnicu (navesti točne i potpune podatke). Sustav će automatski potvrditi zaprimanje.
Dan prije edukacije (najkasnije na dan održavanja do 2 sata prije početka), dobit ćete mail s poveznicom putem koje možete pristupiti na edukaciju.

NAPOMENA:
Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 900,00 kn + PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 450,00 kn + PDV

Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.
Ukoliko je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


PRIJAVNICA: